Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoo Aamulehdelle, että päästövähennysvaatimuksista tulee suuri pulman paikka metsäteollisuudestaan ylpeälle Suomelle.

Maanantain puheenaihe on hallitustenvälisen ilmastopaneelin raportti, joka vaatii pikaisia, voimakkaita toimia päästöjen supistamiseksi. Ollikaisen mukaan jyrkkä päästöjen vähentäminen ei Suomessa enää yksin riitä, vaan pitäisi kasvattaa myös päästönieluja – eli hiiltä itseensä sitovia metsiä.

”Päästönielut kehittyvät hitaammin, ja koska ilmaston lämpenemiseen vaikuttaa ilmakehään kumuloitunut hiilidioksidin määrä, olisi ensin olennaista saada päästöjä reilusti alas ja alkaa rakentaa näitä päästönieluja”, Ollikainen avaa.

Tässä koittaa metsäteollisuudesta ylpeälle Suomelle suuri pulman paikka.

”Suomessa on voimakas sellun kysyntä ja paljon on suunnitteilla uusia sellutehtaita. Paljon suunnitellaan myös puusta biopolttoainetta valmistavia tehtaita, joita ei pitäisi rakentaa ollenkaan. Puusta valmistetun biopolttoaineen päästöt ovat nelinkertaiset fossiiliseen verrattuna”, Ollikainen puuskahtaa.

Jos kaikki suunnitellut investointikohteet toteutuisivat, pitäisi Suomen vähentää päästöjä entisestään – sillä jos hiilinieluja hakataan pois ja metsäteollisuuteen lisätään paukkuja, ei yhtälö toimi. Ollikaisen mukaan asiaa joudutaan pohtimaan tosissaan ja pakosta tulevana vuonna.

”Ensi vuonna lyödään lukkoon Suomen metsien referenssitaso, eikä sen vaikutuksia maankäyttösektorin rooliin ilmastopolitiikassa olla mietitty lainkaan. Nähdään, että tarvitaan päästönieluja ja nähdään päästöjen taso. Suomen täytyy luoda maankäyttösektorin ilmastolinja.”

Ollikaisen mukaan YK:n järjestelmässä on tähän saakka laskettu maankäyttösektorin päästöjä, mutta yksikään toimija ei ole ollut asiasta vastuussa. Tulevana vuonna asian suhteen tullaan ensimmäistä kertaa vaatimaan toimenpiteitä.

”Tämä tulee vaikuttamaan myös siihen, miten metsiä voidaan käyttää hyväksi”, Ollikainen toteaa.

Tavallinen kuluttaja voi Ollikaisen mukaan osaltaan vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen kulutustottumuksiaan tarkastelemalla. Helpointa on valita liikennemuoto, joka ei saastuta, suosia kasvisruokaa ja käyttää asumiseen energiaa, joka on peräisin uudistuvista lähteistä.

Lue laajempi juttu Aamulehdestä.

Lue lisää:

”Suomen pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa”

”Lähivuosien päätökset ovat ihmiskunnan tärkeimmät” – Suuri ilmastoraportti vaatii ennennäkemätöntä muutosta 12 vuoden aikana