Vapaamuurareihin kuuluvien tuomareiden erityiskohtelulle on perusteita, sillä järjestön jäsenet vannovat keskinäistä avunantoa vaativan valan eikä järjestö toimi avoimesti, sanoo rikosoikeuden professori Terttu Utriainen Lapin yliopistosta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan vapaamuurareihin kuuluvat tuomarit ovat lähtökohtaisesti esteellisiä, jos myös oikeudenkäynnin osapuolista joku on vapaamuurari. Käytännössä he eivät siis saa tuomita toisiaan.

- Ensinnäkin järjestö toimii salaseuran tavoin, ja siinä vannotaan vala. Ei muiden yhdistysten ja kerhojen jäsenyyksiin valoja vaadita, Utriainen sanoo.

Utriaisen mukaan kyseessä on oikeuslaitoksen uskottavuus. Oikeudenkäynnin pitää hänen mukaansa sekä olla että myös näyttää puolueettomalta.

- Jos toisella puolella istuu tällaisen puljun jäsen, ja yrittää siinä hakea oikeutta, niin uskottavuus on koetuksella, vaikkei sillä olisikaan vaikutusta lopputulokseen, Utriainen sanoo.

”Jäävätään jopa liian herkästi”

Utriaisen mukaan monet tuomarit luopuvat useista yhdistys- ja kerhojäsenyyksistä aloittaessaan tuomareina. Vapaamuurariudesta ei tarvitse luopua tuomarina aloittaessaan, mutta jäsenyydestä pitäisi ilmoittaa.

Uuden Suomen selvityksen perusteella yhteensä yhdeksän tuomaria on ilmoittanut jäsenyytensä vapaamuurarijärjestössä. Lue selvitys täältä.

Toisaalta tuomareidenkaan tuskin halutaan täysin katkaisevan yhteytensä muuhun yhteiskuntaan.

- Mutta on yhteyksiä ja yhteyksiä. Kaikkein parhaitenhan olisi perillä rikollisuudesta jos kuuluisi rikollisjengiin, Utriainen sanoo.

Utriaisen mielestä vapaamuurareista tekee erikoisen organisaation myös se, että se on aikojen saatossa muotoutunut ”eliittikerhoksi”. Paikallisesti juuri eliittikerhot voivat Utriaisen mukaan olla ongelma uskottavuuden kannalta.

- Pienellä paikkakunnalla samat henkilöt voivat olla mukana politiikassa, talouselämässä ja hallinnossa. Tiedonkulku voi olla pienessä piirissä, joka pystyy hallitsemaan koko paikkakuntaa, Utriainen

Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Dan Frände kertoo kuitenkin luottavansa suomalaisiin tuomareihin. Fränden mukaan riittää, että tuomari ilmoittaa sidonnaisuutensa ja jäävää itsensä tarvittaessa.

Fränden mukaan suomalaiset tuomarit ottavat esteellisyyssasiat vakavasti.

- Suomalaiset tuomarit ovat sen verran herkkiä, että he jääväävät itsensä melkein liian helposti, Frände sanoo.

Utriainenkin toteaa, että Suomen oikeuslaitoksessa on vältytty sidonnaisuuksiin liittyviltä skandaaleilta. Hänen mielestään sidonnaisuudet muun muassa vapaamuurareihin on hyvä tiedostaa, jotta skandaaleilta vältyttäisiin jatkossakin.