Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, sdp:n eduskuntavaaliehdokas Jukka Kekkonen varoittaa populismin noususta Euroopassa. Hän kertoo näkevänsä merkkejä demokratian heikkenemisestä sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

”Näen merkkejä demokratian heikkenemisestä Suomessa ja vielä enemmän muualla Euroopassa. Hyvinvointivaltion purkaminen ja oikeistopopulistien kritiikki demokraattisia instituutioita kohtaan on voimistunut. Vastakkainasetteluja ja helppoja selityksiä korostavan populismin nousu muodostaa suuren vaaran Euroopalle lähitulevaisuudessa. Analogiat maailmansotien välisen ajan Eurooppaan ovat pelottavan ajankohtaisia. Kun sanat kovenevat, ovat teot myös yhä lähempänä”, Kekkonen toteaa Puheenvuoron blogissaan .

Lähitulevaisuudessa joudutaan Kekkosen mukaan yhä vakavammin pohtimaan keinoja, joilla demokratiat voivat puolustautua.

”Toivon, että Suomi on tämän taistelun eturintamassa. Suomen historia osoittaa, että oikeusvaltio, demokratia ja hyvinvointivaltio eivät ole syntyneet ilmaiseksi ja automaattisesti, vaan kovan ja pitkäjänteisen työn tuloksena. Suuret suomalaisten elämää parantaneet muutokset on tehty laajalla rintamalla kompromisseina ja jopa omista eduista tinkien. Näin on pakko toimia myös tulevaisuudessa, olipa kysymys perusoikeuksien toteuttamisesta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta. ”

Kekkosen mukaan jotain on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, eikä muutos näytä hänen mielestään hyvältä. Samalla hän korostaa, että oikeusvaltio ja demokratia ovat liittyvät toisiinsa.

”Lisäksi demokratian laajentaminen on hyvinvointivaltion syntymisen edellytys. Jos ja kun hahmottaa nämä yhteydet, ymmärtää samalla, että ongelmat jollain sektorilla heijastuvat muille alueille. Jos esimerkiksi demokratia kaventuu, on vaarana – historiallisen tutkimustiedon perusteella – se, että oikeusvaltion periaatteet joutuvat vaakalaudalle. Ongelmat perusoikeuksien toteuttamisessa ja eri väestöryhmien erilainen kohtelu ovat vakavia hälytysmerkkejä demokratian ongelmista. Tuskin kukaan voi kiistää, etteikö tällaisia olisi juuri nyt ja viime vuosina.”

”Tuloksena on laajalla rintamalla laadutonta lainvalmistelua”

Selvimpiä muutoksia 2000-luvun politiikassa on Kekkosen arvion mukaan ollut hallitusohjelmien sitovuuden vahvistuminen. Hän luonnehtii, että varsinkin hallituksen niin sanottuja kärkihankkeita on ajettu jääräpäisesti kritiikistä ja olosuhteiden muutoksista riippumatta.

”Kun samalla valtionhallinnon henkilöstön määrää on supistettu, on virkakunnan työmäärä kasvanut kohtuuttomasti samalla, kun yksiviivainen ideologinen ohjaus on vahvistunut. Tuloksena on laajalla rintamalla laadutonta lainvalmistelua. Sama heikentyminen on leimannut myös monia palveluja. Ongelmia on ollut sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelujen tuotannossa. ”

Lainvalmistelun ongelmiin erityisesti sote-uudistuksen yhteydessä on kiinnittänyt huomiota myös esimerkiksi julkisoikeuden professori Pauli Rautiainen, jonka mukaan Sipilän hallituksen asenne perustuslakivaliokuntaa kohtaan on ollut uppiniskainen. Lue lisää: Professorin jäätävä sote-paperi paljastui: Sipilän hallitus ”uppiniskainen” – ”Jokaisen luvattava, ettei koskaan ryhdy tällaiseen”

Jukka Kekkosen mukaan politiikan perusongelmiin Suomessa ja muuallakin on jo pitkään kuulunut päätöksenteon taustalla olevan ajallisen horisontin lyhyys.

”Vaalikausi on politiikan tekemisen perusperiodi. Osuvien ratkaisujen löytäminen edellyttää kuitenkin pidempää aikaperspektiiviä analyysin pohjaksi ja halua oppia historiasta. Monet tärkeät muutostrendit kuten varallisuuserojen ja eriarvoisuuden kasvu ja keskiluokan aseman heikkeneminen tulevat näkyviin selvästi pidemmän aikavälin tarkastelussa”, hän kirjoittaa.

Suomen ja koko Euroopan tilanteesta varoitti viimeksi keskiviikkona tunnettu talouslehti Financial Times (FT). Myös FT kiinnitti huomiota suomalaiseen päätöksentekoon ja huomautti, että Suomessa on yritetty tuloksetta ratkaista väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia terveydenhuollon, paikallishallinnon, sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän uudistuksilla lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.

Lehti totesi myös, että Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaatuminen kesken jääneen sote-uudistuksen vuoksi on ”kivulias oppitunti” muulle Euroopalle poliittisesta hajaannuksesta. Lue tarkemmin: Laatulehdeltä karu analyysi: ”Suomessa tikittävä aikapommi on varoitus koko Euroopalle”

London School of Economicsin professori, Pulizer-palkittu tietokirjailija Anne Applebaum varoitti tammikuussa nykytilanteen ja maailmansotien välisen ajanjakson samankaltaisuudesta. Jukka Kekkosen tavoin hänkin nosti esiin populismin nousun. Lue lisää: Palkittu professori: ”En muista pelottavampaa hetkeä aikuisikäni ajalta - olemme hyvin lähellä suurvaltakonfliktia”