Parhaillaan käytävien hallitusneuvotteluiden vauhdittamana keskustelu veroista ja etenkin sijoittamiseen liittyvästä verotuksesta käy kiivaana. Muun muassa SAK on esitellyt veropakettinsa, Keskuskauppakamari on ehdottanut ansiotuloverotusta keventävää verouudistusta, joukko elinkeinoelämän järjestöjä on vedonnut hallitusneuvotteluihin osallistuviin puolueisiin institutionaalisille sijoittajille kaavaillusta lähdeverosta luopumiseksi ja Finanssiala varoittanut kyseisen veron vaikutuksista.

Osakesäästäjien Keskusliitto on vaatinut jo vuonna 2011 julkaisemassaan julkilausumassa yksityisille sijoittajille samoja etuja osinkoverotukseen kuin muillakin sijoittajilla on. Liitto viittaa tällä muun muassa sijoitusrahastojen ja suuromistajien verovapauteen pörssiyhtiöiden osinkoverosta.

Julkilausuma on edelleen ajankohtainen, ja liitto penää yhä oikeudenmukaisuutta osinkoverotukseen.

”Jotain on sentään saatu aikaiseksi, kun osakesäästötili tulee. Se on pieni askel oikeaan suuntaan”, Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja, professori Timo Rothovius sanoo nyt Kauppalehdelle.

Osakesäästötilille saa siirtää enintään 50 000 euroa, ja tuotoista maksetaan veroa vasta, kun tililtä nostaa rahaa. Rothoviuksen mielestä osakesäästötilin etuna on se, että se tuo 50 000 euroon asti sijoittajat samalle viivalle Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kanssa. Osakesäästötilien on tosin tarkoitus tulla sijoittajien käyttöön vasta vuonna 2020.

”Suoraan osakkeisiin sijoittavat piensijoittajat maksavat toistaiseksi kaikki verot. Instituutiot, eläkesäästäjät tai muut eivät maksa veroja pääomatuloista lainkaan. Se on edelleen täysin väärin. Kaikille pitäisi olla sama vero riippumatta kuka sijoittaa ja mitä kautta sijoittaa. Se olisi oikeudenmukaista”, Rothovius sanoo.

Nykyisin yksityishenkilön ja kuolinpesän listatusta yhtiöstä saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Pääomatulona verotettavasta osingon osasta maksetaan veroa 30 prosenttia. Jos pääomatulot ylittävät verovuonna 30 000 euroa, veroa maksetaan 34 prosenttia. Osingosta menee veroa näin 25,5 tai 28,9 prosenttia.

Rothovius kertoo Osakesäästäjien Keskusliiton laskeneen julkilausuman teon alla vuonna 2011, millaisella osinkoverolla valtion tulot pysyisivät ennallaan.

”Laskimme tuolloin, että kolmen prosentin vero riittäisi. Jos kaikki maksaisivat osingoista kolme prosenttia veroa, valtion verotulot pysyisivät ennallaan”, Rothovius sanoo.

Vaikka laskelman teosta on jo useampi vuosi aikaa, Rothovius arvioi suuruusluokan olevan edelleen suunnilleen sama, vaikkei tuoreempaa laskelmaa olekaan tehty.

Lähdeverollekin pyyhkeitä

Hallitusneuvotteluita vetävä sdp on esittänyt vero-ohjelmassaan veropohjan tiivistämistä tukkimalla aukkoja, joilla omistamisen verotusta voidaan vältellä. Puolue on ehdottanut muun muassa lähdeveroa institutionaalisten sijoittajien ja muiden osittain verovapaiden yhteisöjen saamille osingoille.

Rothovius ei pidä lähdeveroa toimivana keinona.

”Lähdevero on helppo kiertää. Meillä on niin paljon sopimuksia eri maiden kanssa, ettei sitä kukaan kuitenkaan maksaisi”, hän sanoo.

Myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Reijo Knuutinen on tuoreeltaan todennut, että lähdeveroa olisi mahdollista välttää monin tavoin.

Lähdeveroa paremmaksi tavaksi Rothovius ehdottaa verotuksen järjestämistä niin, että osinkoa maksava yritys maksaisi veron suoraan, minkä jälkeen osinkoa ei enää erikseen verotettaisi.

”Silloin kaikki maksaisivat veron automaattisesti ja se olisi oikeudenmukainen”, Rothovius toteaa.

Lue myös:

Juhana Vartiainen: ”Keskustan kynnyskysymys todennäköisesti parasta, mitä voi odottaa”

Antti Rinne hallitusneuvotteluista: Talouden ”pelivarasta” jo ”hyvin yhtenäinen käsitys” – Haavisto: Vaikein vaihe vielä edessä

Ay-pääekonomisti hallitusneuvotteluista Ylellä: ”Kaikkien pitäisi hyväksyä sdp:n veroperiaate – Keskustalle totaalinen ei”