Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi, että Suomen tilanne terveydenhuollon valinnavapauden suhteen poikeeaa muista EU-maista.