Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on karua luettavaa.

Eduskunnan ”sote-valiokunta” julkisti tänään asiantuntijalausunnot, jotka se sai sote-uudistuksen käsittelyn viime metreillä. Perjantaina sote-uudistus kaatui ja Juha Sipilän (kesk) hallitus erosi sen mukana.

LUE MYÖS: Näkökulma: Juha Sipilän onneton info – ”Räikeä tyylirikko”

Rautiainen on lausunnossaan käsitellyt nimenomaan soten rahoituspuolta. Hän toteaa loppusanoissaan näin:

”Se aika, joka valtiosääntöasiantuntijoille on annettu tähän kuulemiseen valmistautumiseen, on lyhyydessään aivan mieletön. Se ei ole mahdollistanut yksityiskohtaista tarkastelua siitä, kuinka hyvin hallituksen vastineet ovat yhteensopivia perustuslakivaliokunnan viimeisimmän lausunnon kanssa. Yllä käsittelemäni asiat osoittavat kuitenkin, ettei maku1-pakettia voida nähdäkseni käsitellä hallituksen vastineiden mukaisessa muodossa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Korjattavaa on vielä todella paljon ja korjauksien valmisteluvastuu kuuluu hallitukselle”, Rautiainen kirjoittaa.

Rautiaisen mukaan Sipilän hallituksen asenne perustuslakivaliokuntaa kohtaan on ollut uppiniskainen. Sote-valiokunnan työnä oli mietintöä tehdessään ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan edellyttämät asiat.

”Olen myös huolissani siitä uppiniskaisuudesta perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudellisia huomioita kohtaan, joka ilmenee muun muassa hallituksen vastineista. Sellainen on ollut aiemmin suhteellisen vierasta valtiosääntökulttuurillemme. Sote- ja maakuntauudistusta koskevien hallituksen esityksien valmistelu ja käsittely erinäisine kummallisuuksineen, joihin esimerkiksi perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt lausunnoissaan huomion, ei ole kunniaksi valtioneuvoston lainvalmistelutyölle eikä kaikin osin eduskunnallekaan. Syyllisiä on kuitenkin turha etsiä. Sen sijaan jokaisen demokraattisten instituutioidemme toiminnasta aidosti välittävän pitäisi nyt laittaa käsi sydämelle ja luvata, ettei enää koskaan ryhdy sellaiseen toimintaan, joka on leimannut käsillä olevien esitysten valmistelua ja käsittelyä”, Rautiainen lausuu.

LUE MYÖS: Kun Juha Sipilä antoi erokirjeensä Sauli Niinistölle, kulisseissa oli jo ratkaistu mitä sitten kävisi

Rautiainen toteaa lausuntonsa useassa kohdassa, että hallituksen antama vastine perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen ei korjaa perustuslakivaliokunnan havaitsemia puutteita. Rautiaisen mielestä hallituksen asenne on ollut jopa ”opponoiva” perustuslakivaliokuntaa kohtaan.

”Täydentävä vastine pikemminkin opponoi perustuslakivaliokuntaa kuin pyrkii sen esittämien muutostarpeiden toteuttamiseen. Tältä osin kiinnitän huomion siihen, että mietintövaliokunnan tehtävänä on toteuttaa perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset, ei opponoida niitä, sillä mietintövaliokunnalla on oikeudellinen velvollisuus noudattaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Lausunto ei ole mietintövaliokunnassa poliittisen keskustelun kohteena”, Rautiainen toteaa liittyen sote-uudistuksen voimaanpanolakiin.

Rautiainen kritisoi viikonloppuna Juha Sipilän kommentteja Ykkösaamussa. Sipilä sanoi, että sote-uudistus kaatui aikapulaan ja eduskunnan hidasteluun eikä perustuslakiin. Rautiainen vaati jo tuossa yhteydessä asiantuntijalausuntojen julkistamista. LUE LISÄÄ: Juha Sipilän sote-lausunto suututtaa: ”Pakoilee poliittista vastuuta - Tuollainen pääministeri joutaa mennä”

Sote-valiokunnan asiantuntijakuulemisista saatiin puolestaan iso kohu aikaiseksi jo aiemmin, kun valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen teki kokouksessa niin sanotun ”12 minuutin näytelmän”. LUE LISÄÄ: ”Pyysin puheenvuoroa, pidin kättä ylhäällä” – Kansanedustaja kertoo 12 minuutin sote-näytelmästä, professori pitää tietoja poikkeuksellisina