Valtiovarainministeriö asetti viime viikolla tiimin ja ohjausryhmän, joka valmistelee uutta tiedonhallintalakia julkiseen hallintoon, kertoo Tivi.

Tavoitteena on keskittää yhteen yleislakiin kaikki julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säännökset. Siihen kootaan sääntelyä julkisuuslaista, arkistolaista ja tietohallintolaista, joista kaksi viimeistä kumottaisiin uudistetuilla säännöksillä. Tietohallintolaki tuli voimaan syyskuussa 2011.

–Tietohallintolakiin sisältyviä asetuksenantovaltuuksia on valiokunnan mielestä syytä arvioida osana tiedonhallinnan sääntelyn kokonaisuudistusta, päätöksessä kirjoitetaan.

Tietohallintolaki on saanut osakseen arvostelua. It-oikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta kritisoi tietohallintalakia jo vuonna 2013.

–Laki ei ole kuin pieniltä osin velvoittava. Siitä puuttuu konkreettinen sisältö, joka pitäisi antaa asetuksina. Niitä ei ole kuitenkaan annettu, vaikka laki on ollut voimassa yli kaksi vuotta, hän sanoi Tiville tuolloin.

Voutilainen kuvaili osaa asetuksien valmistelusta ”vaikeammaksi kuin perustuslain muuttaminen”. Kesällä 2016 Voutilainen huomautti, että ”tiedonhallinnan perussääntely on ollut lähes muuttumatonta muutoksista huolimatta”. Hänen mukaansa nykyisessä lainsäädännössä tiedonhallinnan vastuista on säädetty eri laeissa vaihtelevasti.

–Monilla toimialoilla on erityislainsäädäntöä, jossa on säädetty erikseen tiedonhallinnan vastuista erityisesti verkottuneessa tiedonhallintaympäristössä. Julkisuuslaissa, henkilötietolaissa, arkistolaissa ja tietohallintolaissa on säädetty tiedonhallintaan liittyvistä velvollisuuksista, jotka on huomioitava myös muutostilanteissa.

Pääministeri Juha Sipilän tavoitteena on valmistella lakiesitys siten, että eduskunta voi käsitellä sen syysistuntokaudella. Sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Julkisuuslain osalta uuteen lakiin siirretään tiedonhallintaa koskevat säännökset. Myös hyvää tiedonhallintatapaa koskevan asetuksentasoisen sääntelyn tarve arvioidaan.

Lähde pääosin: Tivi