Professori Ari Ekroosin johtama työryhmä esittää, että jatkossa yksityiset yritykset voisivat ottaa nykyistä laajemmin osaa tonttien suunnitteluun. Lopullinen päätäntävalta ja ”kaavoitusmonopoli” säilyisi silti kunnilla.