Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Antero Jyränki sekä Lapin yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori Esko Riepula hämmästelevät Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Yleisradion roolia pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tv-puheen välittäjänä.

Professorit huomauttavat, että pitkään vallinneen käytännön mukaan vastaavaa lähetystilaa on annettu ainoastaan tasavallan presidentille.

- Tasavallan presidentin on kansa valinnut suoraan. Tältä pohjalta hänen toivotaan vaikuttavan eräänlaisena arvojohtajana, professorit kirjoittavat.

- Entä miten on Yleisradion toiminnan laita pääministerin puheiden välittäjänä ja äänitorvena? Pääministeriä ei ole valinnut kansa vaan eduskunta. Parlamentaarisessa järjestelmässä pääministeri on ensisijaisesti vastuussa eduskunnalle, ei koko kansalle. Vaalikauden dialogin tulisi siis tapahtua pääministerin ja eduskunnan kesken, he jatkavat.

Professorit ihmettelevät sitä, että pääministerille annettiin lähetysaikaa hallituksen ajamien lainsäädäntöhankkeiden perustamiselle, vaikka kansa ei niistä päätä.

- On hyvä kysyä, onko suuntana muuttaa Yleisradiota joukkoviestintävälineeksi, jonka avulla vahvistetaan kulloisenkin hallituksen takana olevien eduskuntaryhmien kannatuksen säilymistä valitsijoiden keskuudessa, emeritusprofessorit kirjoittavat.

Heidän mielestään Yleisradion välittämän tiedon pitäisi kattaa Suomen koko poliittinen toiminta eli kaikkien puolueiden toimet ja tavoitteet.

- Tämän vuoksi hallituspuolueille ja pääministerille ei tule antaa sellaista korostettua etusijaa kuin pääministerin puheiden välittäminen kokonaisuudessaan televisiossa, Jyränki ja Riepula katsovat.

Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Se koostuu eduskunnan valitsemista 21 kansanedustajasta.

Pääministeri Sipilän tv-puhetta katsoi 1,5 miljoonaa suomalaista.