Viestintä- ja liikenneministeri Sanna Marinin ehdotus työajan lyhentämisestä on herättänyt suuria tunteita. Ehdotus saa ymmärrystä pitkän linjan professoreilta.

Taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen ja taloustieteen emeritusprofessori sekä oppikirjoja kirjoittanut Matti Pohjola eivät pidä Sanna Marinin avausta outona: oudompana he pitävät työajan lisäämistä samalla kun työpaikat katoavat.

LUE MYÖS: Nyt Sanna Marin perustelee avauksensa: ”Suomalaisyhtiöt pystyivät ongelmitta maksamaan 6 tunnin työpäivästä 8 tunnin palkan”

”Sehän on aika järkevä yhteiskuntapoliittinen tavoite pitkällä aikavälillä tarkasteltuna”, Aalto yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola vastaa kysymykseen, miltä ministeri Sanna Marinin visio neljän päivän työviikosta tai kuuden tunnin työpäivästä kuulostaa.

”Ei tuossa ole historiallisessa valossa mitään outoa”, Helsingin yliopiston taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen sanoo.

1800-luvun lopulla yleinen työpäivän pituus oli Suomessa 11–12 tuntia, josta se lyheni 1900-luvun alussa kymmeneen tuntiin. Vaatimukset työajan lyhentämisestä kuitenkin jatkuivat.

”Työaika on saatava 8-tuntiseksi niissä ammateissa, missä eivät epäterveelliset olosuhteet vaadi sitä lyhemmäksi”, Sdp:n Forssan julistuksessa kirjoitettiin vuonna 1903.

LUE MYÖS: Li Andersson haluaa 4 päivän työviikon tai 6 tunnin työpäivän: Pikaisesti kokeilu Suomeen?

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kahdeksan tunnin työpäivästä tuli Suomessa totta. Heikkisen mukaan se on suurin yhdellä kertaa toteutettu työajan lyhennys. Siitä eteenpäin työaikana on vähentynyt, vaikkei yhtä radikaalisti kuin kahdeksaan tuntiin siirtyessä.

Sitä hän ei tosin osaa sanoa, millaiset vaikutukset työajan lyhennyksellä oli työn tuottavuuteen. ”Sen osaan sanoa, että työssäoloajan bruttomäärä ei ole ratkaisevaa, vaan kuinka tehokkaita työtunnit ovat.”

Pohjolan mukaan työajan lyhennyksen vaikutuksia tuottavuuteen ei ole järkevä ajatella, koska syy- ja seuraussuhde menee toisin päin.

”Kun työn tuottavuus kasvoi, voitiin siirtyä kahdeksan tuntiseen työpäivään. Kun tuottavuus kasvaa, palkkoja voidaan nostaa tai voidaan tehdä vähemmän töitä. Tuottavuus on hyvinvoinnin keskeinen lähde.”

Outo yhtälö: Robotit vievät työt, mutta työtä pitää tehdä enemmän

”Mielestäni on vähän dorkaa, että Suomen viimeisen 10 vuoden talouspoliittinen keskustelu on ollut sitä, että nostetaan vuosityöaikaa”, Heikkinen sanoo.

Useat tutkimukset kertovat, kuinka automatisaatio ja robotisaatio tulee viemään ihmisiltä työt, samaan tapaan kuin hevosen valjastaminen maatilojen myllertämiseen vapautti - tai katsontakannasta riippuen vei - ihmisiltä kyseisen fyysisen työn. Nyt vapautumista povataan ajatteluakin vaativista töistä.

Historianprofessorin ja tietokirjailija Yuval Hararin mukaan kukaan ei tiedä, miltä työmarkkinat näyttävät vuonna 2050. Hän kirjoittaa teoksessaan ”21 oppituntia maailman tilasta”, että yleisesti koneoppimisen ja robotiikan arvellaan muuttavan melkein kaikkia aloja.

Esimerkiksi ihmislentäjien korvaaminen lennokeilla on vienyt työpaikkoja, mutta toisaalta se on samalla luonut uusia työpaikkoja lennokeiden kunnossapitoon, niiden kauko-ohjaamiseen, datan analysointiin ja kyberturvallisuuteen liittyen.

”En ymmärrä miten tämä kuvio toimii: robotit vievät työt ja samaan aikaan työaikoja täytyy pidentää?”, Heikkinen pohtii.

”Jos tiedät, niin kerro minulle, onko mitään toista läntistä maata, jossa on tehty yksityisellä puolella tällaista yleisen työajan pidennystä. Epäilen, ettei mahda löytyä”, Heikkinen sanoo, viitaten vuonna 2016 solmittuun kilpailukykysopimukseen, joka sisälsi palkkojen jäädyttämistä ja työajan pidentämistä.

Pohjolalle ei tule mieleen vastausta Heikkisen kysymykseen. ”Kyllähän se on pikemminkin toisen suuntaista ollut”, hän vastaa.

Kiky-sopimus on saanut positiivista tukea tuoreelta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimukselta, jonka mukaan sopimus nosti työllisyyttä ja paransi Suomen kilpailukykyä. Työajan pidennyksen osuuden työllisyyden paranemisesta arvioidaan olevan noin 40 prosenttia, loput puolestaan selittyvät sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen keventämisellä.

Työajan pituuden vaikutus tuottavuuteen on tutkimuksen mukaan hieman kinkkisempi homma, koska siitä on erilaista tutkimustietoa.

Tutkimuksen mukaan luotettavimmat tutkimukset kertovat, että työpäivän pidentyessä tuottavuus laskee, mutta tutkimusta työajan ja tuottavuuden välisestä suhteesta tarvittaisiin enemmän.

Jos työaikaa pidennetään ja palkka laskee, työn kysyntä vahvistuu

Pohjolan mukaan on selvää, että jos työaikaa pidennetään ja yksikköpalkka laskee, työn kysyntä vahvistuu. Mutta vaikutuksen suuruutta hän ei osaa sanoa.

”Sitä pitää kysyä Kauhasen Antilta, hän on alan parhaita tutkijoita”, Pohjola sanoo, viitaten Etlan tutkimukseen.

”Tutkijoilta voi tosin kysyä, onko suomalaisten hyvinvointi lisääntynyt. Se on jo vähän vaikeampi asia vastattavaksi. Työajan pidentäminen vähentää hyvinvointia varmasti, mutta jos se kompensoituu paremmalla palkalla tai työllisyydellä, niin sitten lopputulos voi olla toinen.”

”Vapaa-aika on hyvinvoinnin keskeinen osa-tekijä. Kun tuottavuus on korkea, meillä on vapaata aikaa harrastuksiin, perheelle tai vaikkapa työn tekoon.”

Hän myös muistuttaa, että työajan lyhentäminen ei ainakaan paranna työllisyyttä: siihen taloustiede ei tarjoa empiiristä tukea.

Päivän politiikkaa pidempi kysymys

”Köyhissä maissa tehdään pidempää vuosityöaikaa ja kehittyvissä talouksissa lyhyempää. Se on minusta oikea kehityskulma, eikä Marinin ehdotus ole sinänsä järjetön ajatus”, Heikkinen summaa historiallisen kehityksen.

Mutta sitten tulee suuri mutta.

”Milloin, miten ja missä aikataulussa.”

Heikkinen sanoo, että jos työaika lyhenisi jossain maassa vuosipalkkojen pysyessä samoina, se romuttaisi maan kilpailukyvyn. Jos työaika taas lyhenisi tuntipalkkojen pysyessä ennallaan, niin silloin yritysten työvoimakustannukset eivät välttämättä nousisi.

”Mutta siis kyse on päivän politiikkaa pidemmän aikavälin kysymyksestä”, Heikkinen toteaa.

Myös Pohjola toteaa samaa: työajan lyhentäminen ei sovi tähän tilanteeseen.

”Ongelma on siinä, että jos nyt lyhennettäisiin työaikaa, se supistaisi työvoiman tarjontaa, nostaisi palkkoja ja vähentäisi työvoiman kysyntää eli työllisyys heikkenisi.”

Tämä taas ei varsinaisesti ole pääministeri Antti Rinteen hallituksen tavoite, koska hallitusohjelmassa lukee, että työllisyysaste pitäisi saada nostettua 75 prosenttiin.

Vastaus Suomen ongelmiin löytyy tuottavuudesta

”Suomen ongelma on se, että työn tuottavuus ei ole kasvanut. Silloin on huonot mahdollisuudet lyhentää työaikaa.”

Suomessa elintaso eli bruttokansantuote asukasta kohden on kasvanut samaa tahtia työn tuottavuuden eli bruttokansantuotteen työtunteja kohden kanssa historian saatossa. Samaan aikaan työn määrä eli työtunnit asukasta kohden on pysynyt melko tasaisena, mutta laskua on alkanut tapahtua 1960-luvulta lähtien.

”Suomihan pärjäsi hirveän hyvin, kun teollisuus oli kasvumoottori ja verrokkimaita otettiin kiinni vuosituhannen vaihteeseen saakka.”

Elintason kasvu on syntynyt työn tuottavuuden kasvusta. Kummankin kasvu on nyt pysähtynyt. Suomen ongelmana on siis tuottavuuden kasvun pysähtyminen, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut rauhan oloissa.

OECD:n lukujen mukaan Suomen elintaso ja työn tuottavuus ovat molemmat 10 prosenttia pienemmät kuin Ruotsissa. Töitä molemmissa maissa tehdään kuitenkin yhtä paljon asukasta kohden laskettuna.

”Tuottavuuden kasvupohja putosi pois, kun teollisuus supistui kaikissa maissa ja Suomessakin voimakkaasti. Eikä Suomi ole pärjännyt yhtä hyvin kasvussa tai tuottavuudella tietointensiivisillä aloilla, joissa esimerkiksi Ruotsi ja Yhdysvallat pärjäävät hyvin.”

”Jos kehitys olisi sama kuin Ruotsissa, puhuttaisiin työajan lyhentämisestä”

Suomessa on keskusteltu paljon investointien vähäisyydestä ja siitä, miten niitä saataisiin lisää.

”Jos on toimiala, joka ei kasva, niin ei sinne investoida yhtään. Ei kasvua voi luoda tukemalla investointeja. Tarvitaan uusia ideoita mistä tuottavuuskasvu syntyy ja jos rakenteiden muutoksen jarruna on jotain tukitoimia tai muuta, niitä pitäisi purkaa.”

Pohjola ei osaa nimetä ideoita, koska etukäteen on vaikea tietää, mikä voisi toimia. Mutta ideoiden lähteet hän osaa nimetä eli tutkimukset ja koulutuksen.

”Niistähän meillä on viime vuosina leikattu samaan aikaan kun kasvu on hidastunut. Eivätkä suunnitellut lisäpanostuksetkaan kovin suurilta vaikuta. Tällaisten investointien kustannukset ovat nyt alhaisemmat kuin koskaan ennen, kun korot ovat nollassa.”

Pohjola on Heikkisen mukaan samaa mieltä siitä, että on melko ristiriitaista puhua työajan pidentämisestä ja samaan aikaan automatisaation viemistä työpaikoista.

”Mutta kyse on lopulta tuottavuudesta. Jos sen kehitys olisi samanlaista kuin Ruotsissa tai Saksassa, puhuttaisiin työajan lyhentämisestä eikä pidentämisestä. Tuottavuus on kilpailukyvyn tärkein komponentti ja jos se on matala, on pakko painaa töitä.”

LUE MYÖS: Kesätyöaika 6,5 h: Sanna Marinin ”utopia” oli totta vielä pari vuotta sitten Veikkauksessa