Toimihenkilöiden ammattiliitto Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan työmarkkinakierros näyttää äärimmäisen vaikealta.

”Ei tästä tule helppo talvi kenellekään”, Malinen sanoo.

Myös Pron osalta työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet tai alkamassa metsäteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja suunnittelu- sekä konsulttialalla.

Sen sijaan Pron ja Teknologiateollisuuden neuvottelut toimihenkilöiden työehtosopimuksesta keskeytyivät syyskuussa.

Malisen mukaan ennakko-odotusten vastaisesti näissä neuvotteluissa kiky-tuntien jatko ei välttämättä ole vaikein kysymys.

”Kiky-tunnit ovat vain murto-osa sitä heikennyslistaa, joka meille on tuotu pöydälle”, Malinen sanoo.

Malisen mukaan vuoropuhelua käydään siitä, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden osalta voitaisiin palata neuvottelupöytään.

”Lähdetään siitä, että meidän tehtävämme on rakentaa sopimuksia eikä rakentaa työmarkkinahäiriöitä”, Malinen sanoo.

Vaikka Teknologiateollisuuden ja Pron neuvottelut toimihenkilöiden sopimuksesta ovat keskeytyneet, pienemmällä neuvotteluporukalla on tunnusteltu neuvotteluiden edellytyksiä, kertoo Teknologia- teollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi. Hän ei ota neuvottelutavoitteisiin tarkemmin kantaa.

”Samat haasteet siinä neuvottelupöydässä on kuin meillä on muissakin neuvotteluissa. Työajan pidennykseen liittyvät kysymykset ovat vaikeita”, Ruohoniemi sanoo.