Perussuomalaiset Nuoret julkisti perjantaina opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kirjeen, jossa kerrotaan päätöksestä nuorisojärjestön tuen peruuttamisesta ja tänä vuonna jo maksetun tuen takaisin perimisestä.

Kirjeessä on myös päätöksen perustelut, jotka PS-Nuorten tulkinnan mukaan kertovat, että päätöksen taustalla on muutakin, kuin julkisuudessa esiin tullut PS-Nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistu kuva tummaihoisesta perheestä, jonka saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

”Niitä (perusteluja) lukiessa voi huomata, että avustuksen eväämisen taustalla on muitakin syitä kuin ne, jotka on mainittu julkisuudessa, ja ne ovat vielä kohuttuun twiittiin perustuvia syitäkin hatarammalla pohjalla. OKM:n toiminta muistuttaa vahvasti poliittista syrjintää”, PS-Nuoret sanoo tiedotteessaan.

Lue myös: Historiallinen päätös: Ministeriö peruuttaa koko PS-Nuorten 115 000 €:n potin – Tässä perustelut

PS-Nuorten tarkoittamassa kohdassa ministeriö toteaa katsovansa PS-Nuorten Twitter-tilillä 18.5.2019 julkaistun päivityksen sekä järjestön aikaisemmin julkisuudessa esittämien kannanottojen perusteella, että järjestön toiminta on ristiriidassa nuorisolain 2 pykälässä säädetyn yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä koskevien tavoitteiden sekä tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtana olevien kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden kanssa.

Aikaisempia kannanottoja, joihin ministeriö viittaa ei ole eritelty. PS-Nuorten mukaan niillä voidaan tarkoittaa ainoastaan niitä kannanottoja, joista ministeriö kutsui järjestön edustajan keskustelemaan kanssaan maaliskuussa. Tämä keskustelu mainitaan päätöksen taustat-kohdassa.

”Mainitut OKM:n näkemyksen mukaan ongelmalliset kannanotot liittyvät siihen, että järjestö vastustaa nykyistä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikkaa, erilaisten vähemmistöjen erityiskohtelua ja -oikeuksia (esim. Kelan puhelinpalveluita arabiaksi ja somaliksi) ja kannattaa viranomaisten, kuten ulkomaalaispoliisin, etnisen profiloinnin harjoittamisen sallimista työnteon helpottamiseksi”, PS-Nuoret linjaa.

Lue myös: Näkökulma: Syrjiviä ihonvärioppeja levittäneet PS-Nuoret saivat oikean rangaistuksen

Järjestö huomauttaa, että kannanotot pohjautuvat periaateohjelmaan, joka on hyväksytty vuonna 2015.

”OKM:n ongelmiksi nostamat ja päätökseen vaikuttaneet asiat pohjautuvat näihin kantoihin ja lisäksi joihinkin vuonna 2018 julkaistuihin kannanottoihin. Ministeriön tuoreen päätöksen takana on siis linjauksia ja kannanottoja, jotka ovat olleet olemassa jo ennen päätöstä vuoden 2019 valtionavustuksen myöntämisestä. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että mainitut seikat horjuttavat jo ennestään hataralla pohjalla ollutta päätöstä entisestään.”

Kysymyksessä on ensimmäinen kerta historiassa, kun nuorisoalan järjestön avustus joudutaan perimään takaisin siksi, että sen toiminta on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa.

Ministeriö korosti tiedotteessaan keskiviikkona, että avustettavan nuorisoalan järjestön tulee toiminnassaan toteuttaa nuorisolain tavoitteita.

”Ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”, ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto sanoi.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa.

Valtuutetun mukaan järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa. Lue tarkemmin: Painava lausunto PS-Nuorten toiminnasta: ”Johtohahmojen tarkoituksena levittää valkoisen väestön asemaa korostavaa etnonationalistista sanomaa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi torstaina pitävänsä ministeriön päätöstä kohtuuttomana, koska se käytännössä lopettaa PS-nuorten toiminnan ja ajaa sen konkurssiin.

Halla-aho moitti kuitenkin myös kohun aiheuttaneen tviitin kirjoittajia.

”Se, että ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen ja väärä, ei tietenkään muuta sitä seikkaa, että eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan ja kaikin tavoin pahensivat tilannetta. Mahdolliset seuraukset kärsii koko järjestö ja kaikki sen jäsenet. Siksi toistan aiemman, sekä sisäisesti että julkisesti esitetyn toiveen, että PS-nuorten jäsenistö reagoisi järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat.”

Lue lisää: Jussi Halla-aho: Päätös 115 000 €:n potin peruuttamisesta kohtuuton - ”Eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan”

Perussuomalaiset Nuoret kertoi keskiviikkona vaativansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikaisua vuoden 2019 avustuksen maksamisen lopettamisesta ja jo maksetun osuuden takaisin perimisestä.

”Järjestö tulee laittamaan OKM:lle oikaisuvaatimuksen päätöksestä ja jos oikaisua ei saada, niin ainoa vaihtoehto on viedä asia oikeuteen”, PS-Nuorten pääsihteeri Toni Saarinen sanoi tiedotteessa.

Lue myös:

115 000 €:n potti: PS-Nuoret ei sulata ministeriön päätöstä - ”Jos oikaisua ei saada, niin ainoa vaihtoehto on viedä asia oikeuteen”

Raju reaktio PS-Nuorten 115 000 €:n potin peruuttamiseen: ”Annika Saarikko aloitti ennennäkemättömän syrjinnän”