Kasvatusajattelija, psykologi ja kouluttaja Keijo Tahkokallio sanoo Opettaja-lehdessä, että kasvatuksessa alkoi jo 1960-luvulla ”kietoutumisen” kehitys, josta on tullut nyt itsestään selvä osa kasvatuskulttuuria. Tahkokallion mielestä vanhempien omasta rakkaudennälästä kertova kietoutuminen on kuitenkin haitallista lasten kehityksen kannalta.