Kuluttajavirasto on kypsynyt pahasti puhelinmyynnin ongelmiin ja vaatii nyt lakimuutosta ratkaisuksi tilanteeseen.

Kuluttajavirasto kertoo tehneensä työ- ja elinkeinoministeriölle sekä oikeusministeriölle aloitteen puhelinmyynnin rajoittamisesta lainsäädännön keinoin. Aloitteen mukaan saisi soittaa kuluttajalle vain, jos kuluttaja olisi antanut siihen ennakkoon suostumuksensa.

Kuluttaja voisi silloin itse päättää, miltä yrityksiltä hän haluaa vastaanottaa puhelinmyyntiä ja varautua markkinointiin etukäteen.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos lakiesitykseksi, jonka mukaan matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kiellettäisiin. Kuluttajaviranomaisten mukaan puhelinmyynnin ongelmat ovat kuitenkin niin laajoja ja levittäytyneet niin monille aloille, että niitä ei ratkaista pelkkää telealaa koskevilla säännöksillä.

Kuluttajaviranomaiset ovat viime vuosina runsaasti yhteydenottoja puhelinmyynnin ongelmista. Kuluttajat eivät ole ymmärtäneet sitoutuneensa puhelinkeskustelun aikana sopimukseen tai ovat saaneet sopimuksesta harhaanjohtavia tietoja.