Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) kertoo, että eduskunta tulee myöhemmin kuittaamaan opposition välikysymyksen eduskunnan täysistunnossa. Välikysymys on poistettu eduskunnan päiväjärjestyksestä tältä päivältä ja Vanhasen mukaan Antti Rinteeltä (sd) on tullut ilmoitus siitä, että hän ei vastaa välikysymykseen.

Rinne on jättänyt eronpyyntönsä pääministerin tehtävästä.

Vanhanen kommentoi hallituskriisiä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa iltapäivällä.

”Poikkeuksellinen mutta ei ainutlaatuinen päivä eduskunnan työssä. Aina välillä politiikassa tällaisia päiviä tulee vastaan”, Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessaan.

LUE MYÖS:

Vanhasen mukaan tästä eteenpäin ”prosessi on selvä”. Toimitusministeristö ei voi tehdä poliittisia päätöksiä.

”Suurimman eduskuntaryhmän edustaja tulee kutsumaan muut ryhmät koolle ja uuden hallituksen muodostaminen lähtee liikkeelle siitä. Se kulkee sitten omaa prosessiaan. Aika näyttää, millaisia vaiheita siihen tulee liittymään. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.”

Tilanne koskee Vanhasen mukaan hyvin paljon myös lähiviikkojen työtä. Eduskunnassa on Vanhasen mukaan käsiteltävänä suuri joukko Rinteen hallituksen ehdotuksia, myös ensi vuoden budjetti. Eduskuntatalo jatkaa Vanhasen mukaan elämäänsä ja työtään normaalisti ja rinnalla tullaan käymään hallitusneuvottelut.

”Tietysti kaikki sisältöpäätökset ovat aina poliittisia kysymyksiä ja ryhmien on oikeastaan linjattava se, että miten täällä talossa käsiteltävinä oleville asioille tehdään. Oma vahva vetoomukseni on se, että riippumatta siitä, mitkä ryhmät ryhtyvät hallitustunnusteluja ja neuvotteluja käymään, niin vanhat hallituksen ryhmät veisivät eteenpäin niitä päätöksiä, joita tänne on tuotu”, Vanhanen sanoi viitaten erityisesti budjettiin.

Vanhanen totesi esittävänsä toiveensa järjestelmän puolesta niin, että talousarvio olisi olemassa vuoden alusta ja vanha hallitusrintama veisi näitä asioita eteenpäin.

”Tämä vaatii ryhmiltä poliittisen päätöksen siitä, halutaanko näin tehdä.”

EU-ministerineuvoston puheenjohtajuuteen liittyen on Vanhasen mukaan omaksuttava sellainen tulkinta ja kanta, että hallituksen ministerit saavat poliittisen mandaatin, jolla neuvostoa johtavat. Vanhanen toteaa, että kyseessä on hänen oma tulkintansa ja hyvin vahva käsityksensä.

”Poliittinen legitimiteetti tulee tästä parlamentti- ja eduskuntakäsittelystä.”

Miten keskusta suhtautuu Mariniin?

Uusi Suomi kysyi Vanhaselta, joka kuuluu keskustan eduskuntaryhmään, miten keskusta suhtautuu Sanna Mariniin (sd) mahdollisena pääministerinä. Hänen nimensä on noussut esiin Rinteen seuraajana ja hän on myös ilmoittanut olevansa käytettävissä. Marin on sdp:n varapuheenjohtaja ja tuurasi Rinnettä alkuvuodesta.

”Tämä oli hyvin poikkeuksellista, mitä tässä nyt viime päivinä tapahtui. Politiikassa on pääsääntönä se, että kukin ryhmä valitsee oman johtonsa ja omat edustajansa. Uskon, että tätä pääsääntöä noudatetaan ja sitä kunnioitaan nyt tässä uudessa tilanteessa.”

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kertonut olevansa käytettävissä Rinteen seuraajaksi.

Rinne on sanonut, että hän haluaa jatkaa sdp:n puheenjohtajana, vaikka pääministeri vaihtuu. Vanhanen huomauttaa, että hänen ensimmäisessä hallituksessaan Paavo Lipponen toimi sdp:n puheenjohtajana ja pitkään eduskunnan puhemiehenä ilman, että hän oli valtioneuvoston jäsen. Asia on henkilöstä kiinni ja siitä, miten puolue järjestää oman johtamisensa.

”Uskon, että se järjestely varmasti toimii, jos he itse niin päättävät.”

Vanhasen mukaan vasta lähipäivät näyttävät seuraavat käänteet.

”Vielähän emme tiedä, millä kokoonpanolla hallitusneuvotteluja ryhdytään käymään. Se on täysin eduskuntaryhmien käsissä.”

Jos vanha pohja jatkaa, rutiinit ovat Vanhasen mukaan tuttuja, mutta hallituspohjan mahdollinen vaihtuminen olisi isompi kysymys. Vanhanen huomauttaa, että jos hallituspohja vaihtuu kokonaan, esimerkiksi ensi vuoden budjetti saattaa olla herkkä kysymys.

LUE MYÖS:

Hän pohtii, käykö niin meillä niin kuin Ruotsissa, missä yksi kokoonpano päätti budjetista ja uusi hallitus joutui elämään entisen budjettipäätöksellä.

Jos vanha hallituspohja pysyy, käytäntönä on Vanhasen mukaan se, että suurin eduskuntaryhmä kutsuu ryhmät koolle ja samassa kokouksessa lyhyesti ilmaisevat, että samat ryhmät ovat halukkaita ryhtymään keskusteluihin hallituksesta. Sen jälkeen nämä puolueet jatkavat neuvotteluja.

”Tämä on täysin kiinni siitä, mitä puolueet päättävät omista yhteistyökuvioistaan.”

Vanhanen arvioi, että kyse on maksimissaan noin viikon mittaisesta prosessista, jos vanha hallituspohja jatkaa samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina hiukan vastaavissa tilanteissa. Jos hallituspohjaan tulee muutoksia ja hallitusohjelma neuvotellaan uudelleen, prosessi kestää Vanhasen arvion mukaan viikoista helposti jopa puoleentoista kuukauteen.

”Sitä on mahdoton ennakoida.”

Vanhanen huomauttaa, että myös eduskunnan valiokuntiin ja puhemiehistöön voi tulla vaihdoksia uusien neuvottelujen myötä.

Julkisuudessa nykyistä hallituskriisiä on verrattu vuoden 2003 tapahtumiin ja Irak-skandaaliin, jonka yhteydessä Vanhanen itse nousi pääministeriksi, kun Anneli Jäätteenmäki (kesk) joutui eroamaan. Hän korostaa, ettei ole havainnut vuoden 2003 tapahtumien liittyvän millään tavalla nykytilanteeseen.

”Sen tyyppinen ajattelutapa, että tässä olisi jonkinlainen kosto, niin en ainakaan itse tunnista sitä. Tämä on ollut aivan riittävän vaikea varmaan kaikille osapuolille ilman tällaisia tuntoja.”

Uusi Suomi kysyi Vanhaselta, miten tämä arvioi sitä, millainen luottamus tällä hetkellä vallitsee keskustan eduskuntaryhmän ja sdp:n eduskuntaryhmän välillä. Hän viittasi puhemiehen asemaansa, mutta suostui spekuloimaan.

”Jos hieman spekuloin, niin ryhmät varmasti joutuvat kiinnittämään tähän huomiota.”

Aikaisempina vuosina piti Vanhasen mukaan tehdä tiettyjä toimia, joilla ikään kuin varmistettiin luottamuksen pitävyyttä.

”Molemmilla on varmaan epäluuloja. Niiden kanssa pitää elää, mutta ei edetä sen pidemmälle tässä, kun emme tiedä edes, että mitkä ryhmät keskinäisiin neuvotteluihin ryhtyvät.”

LUE MYÖS: