Eduskunnan virkamiehet syynäävät vielä kerran siviilitiedustelulakien perustuslainmukaisuuden. Puhemies Paula Risikko (kok) toivoo, että epäilyjä ei herätettäisi pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan että asiantuntijoilla olisi suorempi väylä esittää kritiikkiään eduskunnalle.

”Sen tietysti toivoisin, että jos tämän talon toiminnasta herää epäilys, siitä ei tarvitsisi mistään somesta lukea, vaan minulle voi ihan kirjoittaa. Ja voi tulla myös käymään, kuppi kahviakin tarjotaan. Sellainen käytäntö olisi todennäköisesti paljon järkevämpi”, Risikko sanoo toimittajille eduskunnassa.

”Joku tapa pitää olla, että ajoissa käydään läpi nämä asiat keskustellen.”

LUE JATKOJUTTU: Professori kuittaa heti puhemies Risikolle: ”Konstia on kokeiltu”

Eduskunnan puhemiesneuvosto veti poikkeuksellisesti pois tiedustelulait kansanedustajien täysistuntokäsittelystä vain tunteja ennen istunnon alkamista. Risikon mukaan tämä on ensimmäinen kerta hänen puhemieskautensa aikana, kun valmiiksi käsitelty lakiesitys vedetään pois päiväjärjestyksen asialistalta.

Tiedustelulakeja on valmisteltu pitkään ja niitä varten eduskunta muutti pikavauhtia perustuslakia, kun normaalisti perustuslain uusiminen tehdään kahden vaalikauden aikana.

Eduskunnan poikkeuksellisen ratkaisun taustalla on oikeustieteen professoreiden Juha Lavapuron ja Martin Scheininin Twitterissä esittämä kritiikki siitä, että eduskunnan hallintovaliokunta ei olisi muokannut siviilitiedustelulakeja perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Pelkästään tviittien ja blogien perusteella ei tehty, vaan asiaa käytiin läpi myös eduskunnassa. Risikko kertoo, että eduskunnan omat virkamiehet ovat tutkineet asiaa maanantaista lähtien. Mukana arviointia on ollut tekemässä Risikon mukaan myös perustuslakivaliokunnan sihteerinä toimiva juristivirkamies.

”Voi meillä on paperia vaikka pelloille levittää tästäkin asiasta”, Risikko parahtaa eduskunnassa tehdyn, asiaa koskevan selvityksen määrästä.

Lopulta hallintovaliokunnalle tarjottiin mahdollisuutta vetää lakiesitys pois keskiviikon päiväjärjestyksestä.

”Pyysin, että hallintovaliokunta itsekin arvioi tätä ja he ovat tänään kokoontuneet ja tuoneet viestin, että he toivovat, että asia vedetään pois täysistunnossa tässä vaiheessa.”

Kritiikki on kohdistunut nimenomaisesti hallintovaliokunnan käsittelemään lakiesitykseen siviilitiedustelusta, mutta koska sotilastiedustelulakeja koskeva esitys kytkeytyy olennaisilta osilta siviilitiedustelua koskevaan esitykseen, kummatkin vedettiin pois keskiviikon agendalta.

Risikko korostaa, että nyt tiedustelulakien poisvetämisessä on kyse aikalisästä. Eduskunnan omat virkamiehet perkaavat siviilitiedustelulait vielä kertaalleen läpi ja raportoivat näkemyksensä Risikon ja 18 muun kansanedustajan puhemiesneuvostolle.

Eduskunnan työskentelyä johtava Risikko ei halunnut vielä keskiviikkona arvioida, mikä palomuuri on pettänyt, kun tällaiseen tilanteeseen on jouduttu.

”En ota siihen kantaa, kun ensin pitää nähdä, onko siinä ongelmaa vai eikö siinä ole. Nyt selvitetään, onko ongelmaa ja huomenna olemme viisaampia.”

Keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa Risikko ei peitellyt turhautumistaan, kuinka asiantuntijat esittävät kritiikkiään sosiaalisessa mediassa, eivätkä suoraan eduskuntaan.

”Olen nyt pohtinut puhemiehenä sitä, että tässä tuli nyt kyllä ihan viime metreillä tehtävä minulle. Olen sitä mieltä, että meillä on tässä nyt kaksi kuukautta aikaa. Hanskat eivät saa pudota vaan tätä talon toimintaa kehitetään loppuun saakka”, Risikko sanoo.

”Tätä pitää miettiä nyt tämän tapauksen jälkeen. Tulen tekemään tähän esityksen vielä, että miten tämä kannattaisi järjestää”, hän jatkaa.

Eduskunnasta on kuulunut kritiikkiä ”ulkoparlamentaarista vaikuttamista” vastaan, kuten perustuslakivaliokunnan Matti Torvinen (sin) asian tiistaina ilmaisi. Risikko korostaa, että asiantuntijoilla on oikeus tviittailla ja että keskusteluakin pitää voida käydä. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa, että asiantuntijoilla voisi olla suorempi väylä tuoda näkökohtiaan eduskunnan tietoisuuteen vielä käsittelyvaiheessa.

”Varmasti nyt tuli paikka käydä keskustelu, miten prosessit toimisivat niin, että kun meillä on asiantuntijoita tarjolla, heidän tietonsa ja asiantuntijuutensa olisivat meidän käytössämme riittävän ajoissa, eikä vasta sen jälkeen, kun on määrättyjä päätöksiä tehty. Tämä on nyt hyvä käydä perusteellisesti läpi”, Risikko kertoo.

”Tarkoitukseni on kutsua heitä koolle ja käydä läpi, miten prosessit kulkisivat.”

LUE MYÖS:

Kansanedustajalta raju purkaus eduskunnassa: ”Pyrkii törkeästi puuttumaan valiokunnan työskentelyyn”

Risikko tiedustelulaista: ”Virkamiehet käyvät läpi, onko epäilyssä perää”

Selitys eduskunnan yllätyskäänteelle: Tiedustelulaeista oli nousemassa myrsky – ”Tilanne haluttiin rauhoittaa”

Yllätysratkaisu eduskunnassa: Tiedustelulait vedettiin pois päivän listalta – ”Onneksi on perustuslaki”