Ruotsin kielen asema kouluissa jakaa suomenkielisten mielipiteet kahtia, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Suomenkielisistä tasan puolet on sitä mieltä, että ruotsin opiskelun ei pitäisi olla jatkossa pakollista peruskouluissa. Eri mieltä olevien määrä on hieman kasvanut reilussa vuosikymmenessä.

Pakkoruotsia puolustavat eniten nuoret. 15–24-vuotiaista pakollisuutta puoltaa vajaat 60 prosenttia. Vanhemmissa ikäryhmissä samaa mieltä olevien määrä vähenee hieman yli puolesta hieman alle puoleen.

Ruotsin pakollisen ylioppilaskokeen poistamista puolustaa yli puolet vastanneista. Virheenä sitä pitää vajaat 40 prosenttia.

Valtaosa suomenkielisistä arvioi ruotsin taitonsa heikoksi. Hyvänä osaamistaan pitää noin viidennes. Ruotsin osaamisen arvioidaan hieman parantuneen viime vuosikymmeneen verrattuna.

Ajatuspaja Magman Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi reilut tuhat suomalaista.