Suomalaisten mielestä puolueista parhaat mielikuvat ovat sdp:llä, kokoomuksella, vihreillä ja perussuomalaisilla. Heikoimmin kuudesta suurimmasta puolueesta pärjäävät Kunnallisalan kehittämissäätiön lauantaina julkaisemassa tutkimuksessa keskusta ja vasemmistoliitto.

Joka neljäs suomalainen kokee sdp:n, vajaa neljännes vihreiden, viidennes kokoomuksen, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten, sekä joka kuudes keskustan olevan kaltaistensa ihmisten asialla.

Lupauksensa pidemmällä tähtäimellä pitävät kansalaisten mielestä parhaiten perussuomalaiset, kokoomus, vihreät ja sdp. Keskustan lupausten pitoon uskoo joka kymmenes.

Lue myös:

Keskustajohtaja ryöpyttää: Todella huono, aivan sysisurkea tulos – ”Suomalaisten luottamus keskustaan on rapautunut”

”Sanalla sanoen karmea gallup” – Keskustan puoluesihteeri: Mitä jos keskusta ei nousekaan?

Ominaisuudet, joilla puolueita arvioitiin, olivat seuraavat: ”On kaltaiseni ihmisen asialla”, ”pitää pidemmällä tähtäimellä lupauksensa” ja ”taitava edistämään yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toimivia ratkaisuja”.

Suurin kokonaismielikuvan ja puolueen vaalikannatuksen ero on vihreillä (mielikuva +5,7 % vaalikannatusta suurempi) ja vasemmistoliitolla (+5,5 %). Perussuomalaisilla (-1,9 %) ja keskustalla (-1,7 %) luvut ovat toisin päin, eli mielikuva on vaalikannatusta heikompi.

Sdp:n (76 %) ja kokoomuksen (74 %) omien kannattajien keskuudessa kokonaismielikuva on vahvin. Heikoin se on vihreiden (63 %), keskustan (64 %) ja vasemmistoliiton (65 %) kannattajien keskuudessa.

Tutkimuksen tekijät huomauttavat, että puolueiden kannatusosuudet selittävät huomattavilta osin eroja tuloksissa. Mikäli suuren puolueen kannattajat ovat taipuvaisia näkemään oman puolueensa myönteisessä valossa, kyseisen puolueen kuva määräytyy merkittävästi jo tämän takia. Mikäli pienpuolueen kannattaja toimii samoin, se ei juuri heijastu tuloksissa.

Tutkimuksen mukaan sdp:n suhteellisiin mielikuvallisiin vahvuuksiin kuuluu ihmiskeskeisyys. Joka neljäs suomalainen kokee sdp:n olevan kaltaistensa ihmisten asialla. Huomattavan vähän kansalaiset uskovat sdp:n pitävän pidemmällä tähtäyksellä lupauksiaan.

Perussuomalaisten lupauksiin suomalaiset luottavat tutkimuksen mukaan enemmän kuin muiden puolueiden vakuutteluihin keskimäärin, pois lukien kokoomus. Kokoomuksen kanssa perussuomalaiset ovat tutkimuksen mukaan samalla tasolla taidossa pitää lupaukset. Kansalaisten mielestä perussuomalaisten jonkinasteinen heikkous on kyky edistää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toimivia ratkaisuja.

Lue myös: Ylen gallup: Perussuomalaisten kaula kasvoi lähes 3 prosenttiin – keskustalle shokkiluku

Viidennes suomalaisista uskoo kokoomuksen olevan heidän kaltaistensa ihmisten asialla. Tämä ei tutkimuksen mukaan ole kokoomuksen varsinainen vahvuus, koska puolue sijoittuu tässä suhteessa puoluekentässä neljänneksi suosituimmaksi.

Keskustan julkineen kuva osoittautuu tutkimuksessa käytetyillä mittareilla varsin vaatimattomaksi. Vain kuudesosa väestöstä arvioi puolueen olevan tavallisen ihmisen asialla. Tässä suhteessa keskusta häviää jopa vasemmistoliitolle ja jää sijalle kuusi. Vain kymmenesosa uskoo puolueen pitävän pidemmällä sihdillä lupauksensa.

Neljännes uskoo vihreiden olevan heidän kaltaistensa ihmisten asialla. Tässä asiassa vihreät on toiseksi uskottavin puolue ja hyvin lähellä sdp:tä. Hieman keskivertoa paremmin vihreät pärjää myös kyvyssä pitää lupauksensa ja taidossa edistää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toimivia ratkaisuja.

Vasemmistoliitto on selvästi kokoaan suurempi yhdessä asiassa: Viidesosa suomalaisista sanoo puolueen olevan heidän kaltaistensa ihmisten asialla. Lukema on enemmän kuin kaksinkertainen puolueen vaalikannatukseen verrattuna. Vähemmän puolue saa tunnustusta kyvyssä pitää lupauksiaan ja taidossa edistää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toimivia ratkaisuja.

Rkp ja kristillisdemokraatit jäävät tutkimuksessa muiden puolueiden taakse jokaisessa kolmessa arviossa. Kokoaan suurempia puolueet ovat silloin, kun kysytään kykyä toimia tavallisen ihmisen asian puolesta. Noin kymmenesosa väestöstä luottaa puolueisiin tässä suhteessa.

Lisää aiheesta:

Näkökulma: Halla-aho vastaan muut: sehän sopii persuille

Näkökulma: Äkkipudotus paljastui – kokoomuksen ja keskustan ”varmat äänet” koetuksella