Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Jarmo Lindberg on rikkonut ministeriön kanssa solmimaansa karenssisopimusta konsulttiyritystoimintansa käynnistämisen yhteydessä, puolustusministeriö katsoo selvityksensä perusteella.

Selvityksen laatiminen aloitettiin sen jälkeen, kun puolustusministeriön tietoon tuli 19.4.2020, että Lindberg on perustanut konsulttiyritys Suomen kenraalikonsultointi Oy:n tammikuussa 2020. Samalla tuli ilmi, että Lindberg on karenssinsa päätyttyä ryhtynyt Suomen HX-hankkeessa kisaavan hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin konsultiksi.

Ministeriön selvitys ei liity konsultintöiden aloitukseen vaan konsulttiyrityksen perustamisen ajankohtaan. Lindberg ja puolustusministeriö solmivat karenssisopimuksen Lindbergin siirryttyä reserviin heinäkuussa 2019. Sopimus oli voimassa tammikuun 2020 loppuun, ajalla 1.8.2019 - 31.1.2020.

”Selvityksen mukaan Lindberg on tehnyt yrityksensä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin 9.1.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 16.1.2020”, ministeriö kertoo.

”Karenssisopimukseen sisältyvä rajoitusaika edellyttää sopimuksen allekirjoittaneelta virkamieheltä kirjallista ilmoitusvelvollisuutta uuden työn tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta karenssisopimuksen toiselle osapuolelle, eli tässä tapauksessa puolustusministeriölle. Tällaista ilmoitusta Lindberg ei ole ministeriölle toimittanut tammikuun aikana.”

Puolustusministeriö pitää sopimusrikkomusta vakavana ja Lindbergin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä moitittavana. Toimiin se ei kuitenkaan johtane.

”Lindberg on kuitenkin perustanut yrityksensä karenssisopimuksensa voimassaoloajan lopulla, joten mahdollinen karenssiaikakin olisi muodostunut hyvin lyhyeksi, enintään kolmen viikon mittaiseksi. Myöskään tosiasiallista liiketoimintaa ei aloitettu karenssiaikana. Näistä syistä puolustusministeriö ei pidä välttämättömänä vaatia Lindbergiltä karenssisopimuksen mukaista sopimussakkoa.”

LUE MYÖS: