Komentaja Ari Puheloinen toivoo seuraavalta hallitukselta selkeää mandaattia puolustusvoimien rakenteellisten uudistusten toteuttamiseksi.

- Suomella ei ole varaa pitää yllä sen kokoista puolustusvoimaa kuin sillä nyt on. Emme voi enää höylätä pois jokaisesta toiminnosta, vaan on päätettävä mitä me teemme ja mitä emme, Puheloinen sanoi.

Komentaja puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tilaisuudessa perjantaina. Puheloinen kommentoi lyhyesti MTS:n julkaisemaa kyselyä, jonka mukaan enää puolet suomalaisista kannattaa nykymuotoista asepalvelusta. Puheloisen mukaan Suomessa on edelleen kannatus yleiselle asevelvollisuudelle.

Samaa mieltä ovat myös Uuden Suomen Puoluekoneeseen vastanneet eduskuntapuolueet. Vain vihreät ilmoittaa vastauksessaan, ettei kannata yleisen ja kaikkia miehiä koskevan asevelvollisuuden säilyttämistä.

- Vihreät ovat esittäneet valikoivaan asevelvollisuuteen siirtymistä, puolue perustelee Uudelle Suomelle.

Vihreiden mielestä Suomen sotilaallista reserviä tulee supistaa 75 000 - 150 000 sotilaaseen.Vasemmistoliiton kanta on kysymyksessä keskellä:

- Pikainen asevelvollisuudesta luopuminen johtaisi samaan kuin kaikissa sen toteuttaneissa maissa: palkka-armeijaan. Vasemmistoliitto vastustaa ehdottomasti palkka-armeijaa ja siihen liitettyä Naton jäsenyyttä, puolue perustelee.

Vasemmistoliitto haluaa, että asevelvollisuutta kehitetään kohti vapaaehtoisuutta. Lisäksi siviilipalveluksen houkuttelevuutta tulee puolueen mukaan parantaa.

Komentaja Ari Puheloinen totesi puheessaan, että suomalainen maanpuolustus perustuu yhä ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueelliseen puolustukseen.

- Puolustusvoimien on oltava soiva peli, Puheloinen kuvasi MTS:n tilaisuudessa.

- Jos uudistuksia ei tehdä, puolustusvoimat on vuosikymmenen lopulla umpikujassa. Kiinteät kulut ovat niin suuret, että jo materiaalinen ylläpito on mahdotonta.

Puolustusvoimien rakenteellinen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2016 mennessä. Jotta tämä olisi mahdollista, tulevan hallituksen olisi tehtävä viimeistään vuoden 2012 maaliskuussa selkeä poliittinen päätös uudistusten luonteesta.

Sekä Puheloinen että puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty vaativat selkeää ja yksiselitteistä päätöstä siitä, mihin suuntaan Suomen sotilaallista puolustusta kehitetään.

- Emme vaadi lisää rahaa, mutta hallitusohjelman on oltava mandatoiva (luvan antava) puolustusvoimien rakenteelliselle sopeuttamiselle, Räty sanoi MTS:n tilaisuudessa.

Uuden Suomen puoluekoneen vastausten perusteella puolustusvoimat näyttää vuonna 2016 hyvin samanlaiselta kuin nyt. Keskusta, SDP, kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristilliset säilyttäisi varusmiesarmeijan.

Kokoomuksen mielestä Suomen turvallisuusympäristössä ei ole tapahtunut mitään sellaista, että puolustuspolitiikan peruslinjausta, eli asepalvelusta, tulisi tarkistaa. SDP sen sijaan tarkistaisi, miten asevelvollisuus voitaisiin ymmärtää toisin.

- Tulevalla vaalikaudella on tehtävä laaja ja perusteellinen selvitys koko ikäluokkaa koskevasta kansalaispalveluksesta, sen tarpeista ja toteuttamismahdollisuuksista, SDP ehdottaa.

Käytä Uuden Suomen Puoluekonetta ja löydä ajatuksiasi lähinnä oleva puolue!

Vastaa myös Uuden Suomen kyselyyn, pitäisikö yleinen ja yhtäläinen asevelvollisuus säilyttää.