Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) mukaan sekä niin sanottu kaksoiskansalaisuuslakiesitys että laki ulkomaalaisten kiinteistöomistusten rajoittamisesta etenevät ja ne on tarkoitus viedä eduskuntaan vielä tänä syksynä.

Niinistö puhui Maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina lakihankkeista, ”joilla edistetään kansallista turvallisuutta”. Puolustusministeriössä valmistellussa kaksoiskansalaisuuslakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta.

”Esitys oli lausuntokierroksella keväällä ja sitä on viimeistelty palautteen perusteella kesän aikana. Perusratkaisu on lausuntokierroksen jälkeen pysynyt ennallaan. Tarkoitus on esitellä muutos eduskunnalle mahdollisimman pian ja saada se voimaan ensi vuoden alusta”, puolustusministeri Niinistö sanoo.

”Säännökseen liittyisi toki mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus.”

Myös Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia muutettaisiin siten, että upseerin virkaan johtaviin opintoihin edellytettäisiin, että valittava henkilö on Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta, Niinistö kertoo.

Lisäksi vireillä on pitkään ollut ulkomaalaisten kiinteistöjen omistamista ohjaava lakihanke, jonka taustalla vaikuttavat lähinnä venäläisten kiinteistökaupat Suomessa. Valtioneuvoston kanslian työryhmä esitti kesällä, että maankäyttö- ja rakennuslakiin liitetään säännös kansallisesta turvallisuudesta alueidenkäytössä.

”Valtiolle esitetään etuosto-oikeutta kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävien kohteiden läheisyydessä. Työryhmä esittää myös, että muualla kuin Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön ja muun kuin Euroopan unionin kansalaisen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen tulisi hakea lupa kiinteistön hankkimiseksi määrätyillä alueilla”, Niinistö summaa.

Tämäkin esitys etenee nyt palattuaan lausuntokierroksella.

”Palautteen perusteella kehitetty ehdotus on tarkoitus viedä eduskuntaan tämän syksyn aikana siten, että se ehdittäisiin käsittelemään vielä tällä vaalikaudella.”

Niinistön mukaan kiinteistöomistuksiin liittyvät ”lainsäädännön kehittämistoimenpiteet muodostavat kokonaisuuden, jolla viranomaisen puuttumismahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa parannetaan”.

”Toimenpide-ehdotuspaketti on laadittu siten, että kansallista turvallisuutta voidaan parantaa puuttuen mahdollisimman vähän kiinteistökauppaan, ulkomaalaisten kykyyn investoida Suomeen tai perustusoikeuksien antamaan suojaan. Sen sijaan toimenpide-ehdotukset täydentäisivät esitettyä tiedustelulainsäädäntöä tarjoten konkreettisia keinoja havaittujen turvallisuusriskien poistamiseksi.”

Lue myös:

”Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana” – Puolustusministeri jyrähti kaksoiskansalaisista sotilasviroissa

Suomenvenäläinen Jussi Niinistön puheista: Kuin etsisi Isisin jäseniä – me edustamme ”myyttistä vihollista”

Laura Huhtasaari kehui Jussi Niinistön linjaa HS-tentissä: ”Sotilaskomentajan pitää luopua toisesta kansalaisuudesta”

Kaksoiskansalainen ehdottaa: ”Virkaan hakevalta sitoumus luopua toisesta kansalaisuudesta”

Suomen venäjänkieliset huolissaan uudesta laista: ”Pelon signaaleja Suomen ulkopuolelle”

Suomenvenäläinen kertoo painostuksesta: ”Ovelle tuli miehiä – tiesivät äitini osoitteen”

Tutkija varoittaa kaksoiskansalaisista: ”Venäjä ymmärtäisi tämän, sillä niin se tekee itsekin”

”Nyt jaetaan kansalaisia eri kasteihin” – Suomenvenäläinen huolestui Sauli Niinistön ja Supon linjauksista