Suomen Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoo Uudelle Suomelle olettavansa, että moni Puolustusvoimien kirjeen saaja tulee yllättymään. Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kaikille reserviläiselle kirjeen koskien heidän roolejaan.

- Kun 900 000 reserviläistä tämän kirjeen saa, niin monelle tulee varmasti yllätyksenä se, että vain 230 000 ihmisellä lukee kirjeessä sota-ajan sijoituspaikka. Eli yli 50 prosentilla kirjeen saajista mitään sijoituspaikkaa ei luekaan. Moni ei tätä ymmärrä, Nyberg sanoo.

Nyberg huomauttaa, että sodan ajan joukkojen vahvuutta on pienennetty: kun vielä 1980-luvulla vahvuus oli yli 700 000, on se nyt 230 000.

Nybergin mukaan paljon riippuu armeija-aikana saadusta koulutuksesta, mutta yli 35-vuotiaille ”on selkeästi vähemmän sodan ajan tehtäviä”.

Nybergin mukaan näin kattavaa kirjeprosessia ei ole aikaisemmin Suomessa tehty. Hän korostaa, että vaikka kirjeiden lähettämisajankohta on poikinut etenkin internetissä spekulaatioita, asia ei liity millään lailla nykyiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

- Tämä on vanha suunnitelma, joka on ollut esillä jo pari vuotta sitten, ja nyt se toteutuu. Tämä liittyy vain Puolustusvoimien suunnittelurytmiin, joka ei se kaikkein nopein ole, Nyberg sanoo ja kertoo, että tarkoituksena on parantaa yhteydenpitoa puolustusvoimien ja reserviläisten välillä.

Myös puolustusministeri Carl Haglund (r.) on todennut, ettei kirjeoperaatiolla ole mitään tekemistä Ukrainan kriisin kanssa.

Nybergin mukaan luvassa voi olla muitakin uudistuksia muutaman vuoden takaisen työryhmätyön pohjalta. Yksi mahdollisuus on sähköisen portaalin rakentaminen, jonka tarkoituksena olisi niin ikään yhteydenpidon parantaminen.

- Sellaista on jo osittain tehtykin, mutta koko reserviä koskevaa järjestelmää ei ole, Nyberg sanoo.

Hän uskoo, että Puolustusvoimat hyötyisi esimerkiksi reserviläisten terveydentilaa koskevista tiedoista. Nybergin mukaan Puolustusvoimilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta saada tietoa esimerkiksi kertausharjoituksiin vaikuttavista terveydellisistä asioista.

Reserviläisliitto juhlii viikonloppuna 60-vuotista taivaltaan. Kyseessä on maamme suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma sitten viime sotien.