Kuluttajien luottamus on noussut uuteen ennätykseen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 24,1, mikä on mittaushistorian 1995–2017 korkein lukema.

Huhtikuussa vastaava lukema oli 21,5 ja maaliskuussa 22,9. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 12,5.

Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–17. toukokuuta 1 209 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset työttömyyskehityksestä ja varsinkin kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan arvio kuluttajan omasta taloudesta heikkeni aavistuksen, ja odotus Suomen taloudesta pysyi suunnilleen ennallaan.

Toukokuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä ovat olleet hyvin valoisat. Työttömyyden vähenemiseen uskotaan eniten kymmeneen vuoteen, ja kuva Suomen taloudesta on paras sitten 2010. Kuluttajista 47 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 45 ja 19 prosenttia ja vuosi sitten synkät 22 ja 38 prosenttia.

Työllisistä 19 prosenttia uskoi toukokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Toukokuussa arviot myös omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää olivat optimistiset. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 28 ja 10 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 14 prosenttia.

Toukokuussa hieman yli puolet eli 52 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten toukokuussa 39 ja 22 prosenttia.