Tuoreen selvityksen mukaan terveys- ja sosiaalialalla vastaavissa ammateissa työskentelevien palkat ovat kuntasektorilla 0,4–2,3 prosenttia suuremmat kuin yksityisellä sektorilla.

Kuntatyönantajien maanantaina julkistama selvitys keskittyy vain samalla alalla ja samalla nimikkeellä työskentelevien palkkaeroon kuntien ja yksityisen sektorin välillä. Hoitajajärjestöille ei tule yllätyksenä, että sote-alan sisällä yksityisen sektorin palkkataso jää kuntia alemmaksi.

”Ei ole mikään varsinainen uutinen, että koko sote-ala on palkkakuopassa ihan sektorista riippumatta”, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiedotteessa.

Liittojen mukaan palkkatasa-arvon edistämisen kannalta tärkeää olisi tutkia saman koulutustaustan omaavien mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaeroja. Esimerkiksi sairaalainsinöörin palkka on yli tuhat euroa suurempi kuin vastaavan koulutustaustan omaavan sairaanhoitajan.

Naisten keskiansio on Tilastokeskuksen mukaan noin 600 euroa pienempi kuin miesten.

”Ilahduttavasti myös hallitusohjelmassa on tunnustettu miesten ja naisten välinen 16 prosenttiyksikön perusteeton palkkaero. Tehyn ja SuPerin esittämä palkkatasa-arvo-ohjelma kuroisi umpeen juuri tätä eroa”, muistuttaa SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno tiedotteessa.

Samapalkkaisuusohjelman kolmikantainen valmistelu ajoi karille viime viikolla. Minkäänlaisia käytännön toimia ei päästy yhdessä sopimaan. Samapalkkaisuustavoite on vaarassa jäädä jälleen juhlapuheeksi.

Tehyn ja SuPerin keskeiset palkkaan liittyvät tavoitteet liittokierroksella ovat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja niiden lisäksi palkkatasa-arvon edistäminen erillisellä ohjelmalla. Myös työoloihin on järjestöjen mukaan saatava parannusta ja kiky-tunneista on päästävä eroon kustannuksitta. Lisäksi julkisella sektorilla tavoitteena on sote-sopimus.