Tänä kesänä pidetään auki normaalia suurempi määrä kunnallisia päiväkoteja koronaepidemian vuoksi, jotta varhaiskasvatuksen tiloihin saadaan enemmän väljyyttä, vaikka osa lapsista jääkin hoidosta kesälomille.

”Syynä on, että pystytään pitämään väljät tilat. Jos lapsia siirretään toiseen päiväkotiin, he siirtyvät yhtenä ryhmänä uusiin tiloihin, eikä sekoiteta ainakaan eri päiväkotien lapsia samoihin ryhmiin”, kertoo kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan sijainen Ulla Lehtonen.

Myös Tampereella päiväkoteja on auki runsaammin. Päiväkotien määrissä on huomioitu oletus rajoitusten väljennyksistä sekä vanhempien lomautusjaksojen päättymisestä, jolloin päivähoitopaikkoja tarvittaisiin runsaammin kuin kesällä yleensä, kerrotaan Tampereen kasvatus- ja opetuspalveluista.

Kunnissa ovat parhaillaan käynnissä lasten vanhemmille suunnatut kyselyt varhaiskasvatuksen tarpeesta kesällä.

”Normaalisti noin 10 prosenttia lapsista on hoidossa heinäkuussa, ja sain viestiä, että heinäkuussa olisi vähän enemmän lapsia hoidossa kuin normaalisti. Määrissä voi olla vähän variaatiota alueittain”, Ulla Lehtonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) odotetaan joka tapauksessa, että lasten määrä on keväällä ja kesällä kasvussa sen jälkeen, kun hallituksen suositus pitää lapset mahdollisuuksien mukaan kotihoidossa päättyy 13. toukokuuta ja moni lapsi palaa hoitoon.

”Kunnat ja muut toiminnan järjestäjät vastaavat itse kesäajan järjestelyistä, mutta ministeriö on ohjeistanut, että kesäajan järjestelyissä on otettava korona-aika huomioon ja pääsääntöisesti vältettävä lapsiryhmien yhdistämistä sekä lasten ja henkilökunnan siirtymiset toisiin yksiköihin”, ministeriöstä kerrotaan sähköpostitse.

Sote-töihin siirtyneet eivät palaa Helsingissä kesäksi

Kesäajan järjestelyjä päiväkodeissa saattaa hieman mutkistaa se, että osa päiväkotien työntekijöistä on siirtynyt koronaepidemian aikana työskentelemään muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtäviin, kun varhaiskasvatukseen on osallistunut tavallista vähemmän lapsia.

Esimerkiksi Helsingissä varhaiskasvatuksessa työskentelee kaikkiaan noin 5500 työntekijää, ja heistä noin 200 on siirtynyt sote-tehtäviin. Tampereen varhaiskasvatuksesta on siirtynyt sote-puolen tehtäviin arviolta noin 230 työntekijää.

Helsingin kaupungin Lehtonen kertoo, että siirtyjät ovat aloittaneet uudet työt useimmiten vanhusten kotihoidossa. Useimmiten heillä on ollut lähihoitajan koulutus.

Helsingissä on sovittu, että sote-puolelle siirtyneet ja sinne perehdytetyt jatkavat uusissa tehtävissään. Jos varhaiskasvatukseen tarvitaan kesällä lisätyövoimaa täyttämään lain vaatimat työntekijämäärät, lisätyövoima järjestetään muualta.

”Lähdemme omasta henkilöstöstä. Yhdessä sopimalla voidaan mahdollisesti perua ja siirtää lomia, tai voimme käyttää vuokratyöfirma Seuren työntekijöitä”, Lehtonen sanoo.

Lisäksi voidaan luopua kerhotoiminnasta, joka ei ole kunnissa lakisääteistä toimintaa toisin kuin varhaiskasvatus.

OKM:n mukaan 63 prosenttia kunnista oli siirtänyt varhaiskasvatuksen henkilöstöä toisiin tehtäviin ja hieman yli 11 prosenttia kunnista oli lomauttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä huhtikuun viikon 17 tietojen mukaan. Samaan aikaan 71 prosenttia kunnista suunnitteli henkilöstön tehtäväsiirtoja ja 64 harkitsi tai suunnitteli lomautuksia.

”Pääosin sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet lähihoitajat ovat siirtyneet vanhusten palveluasumiseen, kotihoitoon, vammaistyöhön, mielenterveystyöhön ja terveyskeskusten vuodeosastoille”, ministeriöstä kerrotaan.

Ministeriön mukaan toisiin tehtäviin siirrettyjen varhaiskasvatuksen työntekijät palaavat ”oletettavasti” normaaleihin työtehtäviin.

Lue seuraavaksi: