Opetus- ja kulttuuriministeriön norminpurkutalkoisiin liittyvästä kartoituksesta käy ilmi, että kulttuuri- ja viihdetapahtumia koskevaan anniskelulainsäädäntöön kaivataan muutoksia.