Selvästi yli puolet suomalaisopiskelijoista on tyytyväisiä rahatilanteeseensa. Kaikkein tyytyväisimpiä taloudelliseen tilanteeseensa ovat ne opiskelijat, jotka käyvät työssä.

Lainaa ottaneet sen sijaan kokevat elintasonsa muita huonommaksi, selviää Nordean tuoreesta opiskelijatutkimuksesta.

Lainaa on 40 prosentilla suomalaisopiskelijoista. Se on vähän muihin Pohjoismaihin verrattuna, sillä esimerkiksi Norjassa lainaa on 95 prosentilla opiskelijoista.

Suomalaisopiskelijat käyvät pohjoismaalaisia tovereitaan useammin töissä tai saavat rahaa vanhemmiltaan. Myös säästöpossun sisältöä kulutetaan meillä muita useammin elämiseen. Opintotuen osuus kaikista tuloista on vain 43 prosenttia.

Vaikka rahatilanne tyydyttää, moni opiskelija joutuu karsimaan menojaan. Erityisen paljon tarpeellisista menoistaan joutuvat karsimaan ne, jotka ovat ottaneet lainaa opiskeluaikana.

Jopa kaksi kolmesta opiskelijasta on viimeisen vuoden aikana jättänyt kestokulutustavaroita ostamatta rahapulan takia. Joka kymmenes on joutunut maksamaan vuokran myöhässä.