Jätevesinäytteiden odotetaan kertovan lähes reaaliaikaisesti, jos ja kun uuden koronaviruksen toinen aalto alkaa levitä Suomessa. Tieto voidaan saada jo ennen kuin ihmisille tehtävät positiiviset koronanäytteet kertovat viruksen leviämisestä.

Viime päivinä THL on viestinyt koronapandemian jopa hiipuvan Suomessa nykyisillä rajoitustoimilla, mutta todennäköisesti tulossa on toinen aalto ennen pitkää.

THL on aloittamassa jätevesien seurannan kymmenillä paikkakunnilla. Näytteitä on otettu jo viime viikkoina, jotta aineistoa on vertailua varten valmiina. Ajantasainen säännöllinen seuranta alkaa kesäkuussa.

THL:n erikoistutkijan Tarja Pitkäsen mukaan jätevesinäytteillä saadaan täydennettyä tietoa koronatilanteesta. Ensi sijassa koronan etenemisestä kertovat kuitenkin potilailta otettavat koronanäytteet.

Puhdistamattomasta jätevedestä pystytään mittaamaan koronaviruksen RNA:ta eli viruksen geeniperimää. Jätevesinäytteistä ei tutkita kenellä virus on, vaan kuinka paljon sitä alueella esiintyy.

Jätevesinäytteisiin liittyy tosin epävarmuutta.

”Vielä ei voida täysin luoda lukkoon sitä, että näytteet toimivat kuten odotetaan. Kuitenkin kansainvälisesti tähän liitetään nyt paljon toiveita”, hän sanoo.

Epävarmaa on vielä esimerkiksi se, miten paljon oireettomat koronan kantajat erittävät virusta ja riittääkö sitä ulosteeseen.

Hollantilaiset tutkijat kertovat havainneensa koronavirusta erään kaupungin jätevesistä jo ennen kuin kaupungissa tehtiin ensimmäinen positiivinen koronavirustesti ihmiselle.

Jätevesistä tutkitaan myös säännöllisesti esimerkiksi huumeiden käyttöä eri kaupungeissa. Kun tutkimusta tehdään säännöllisesti, voidaan huumetrendien muutokset havaita hyvinkin tarkasti.

Miksi siis koronaviruksen esiintyvyyttä väestössä aletaan tutkia jätevesistä Suomessa vasta nyt? Tarja Pitkänen pitää asian miettimistä jälkiviisaana.

”Tartuntatautien tutkimisresursseja on ollut vähän saatavilla, tutkimusrahat ovat tiukassa”, hän sanoo.

Jos kaikki mukaan pyydetyt jätevedenpuhdistamot lähtevät yhteistyöhön THL:n kanssa, 55 prosenttia Suomen väestöstä saadaan koronaseurantaan jätevesien kautta.

Ainakaan aluksi näytteistä ei voida kuitenkaan päätellä, kuinka monella ihmisellä virustartunta on. Näytteistä voidaan sen sijaan seurata virusmäärien kehitystä ajan funktiona; trendiä siitä, laskeeko vai nouseeko virusten määrä väestössä.

”Myöhemmin voidaan tehdä korrelaatiolaskelmia, mutta vielä siihen ei ole luotettavia raja-arvoja. Tässä vaiheessa hypoteesimme on, että virusmäärät muuttuvat ajan funktiona”, Tarja Pitkänen sanoo.

Jätevesien virusmääriä tutkitaan nyt kiivaasti kansainvälisesti, ja uutta tietoa tulee päivittäin.