Finanssivalvonta (Fiva) on peruuttanut Sofia Pankin toimiluvan tallettajien etujen turvaamiseksi. Pankki on asetettu selvitystilaan ja sen toiminta on keskeytetty. Tallettajia on noin 5 000 ja talletuksia noin 150 miljoonaa euroa.