Suomalainen seksuaalirikosten lainsäädäntö tulee tutkia ja pohtia uudelleen, haluaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden korkea osuus raiskausrikostuomioissa tutkitaan.

Henriksson on valmis selvittämään raiskausrikosten tunnusmerkistön muuttamista niin, että raiskausteon sukupuoliyhteyteen pakottaminen ja pakottamisen aikana käytetty väkivalta irrotettaisiin toisistaan.

Esimerkiksi rikosoikeuden professori Terttu Utriainen on arvostellut suomalaista oikeuskäytäntöä, jossa raiskausrikosten vakavuutta arvioidaan käytetyn väkivallan perusteella. Utriaisen mukaan raiskauksen lisäksi tekijä pitäisi tuomita pahoinpitelystä, mikäli sitä ilmenee pakotetussa sukupuoliyhteydessä.

Oikeusministeri Henriksson ei kuitenkaan anna suoraa vastausta siihen, tulisiko väkivalta ja pakottaminen erottaa toisistaan. Viime kesänä voimaan astui laki, jonka mukaan avuttomassa tilassa olevan henkilön makaaminen on raiskausrikos, ei hyväksikäyttö.

Uusi laki käänsi raiskausrikostilastot kovaan kasvuun.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (Optula) tänään julkaistussa selvityksessä kerrotaan, että raiskauksen aikana käytetyllä väkivallalla on merkittävä rooli siinä, kuinka ankaraan rangaistukseen tekijä tuomitaan. Vähäinen väkivallan määrä kävi joissain tapauksissa jopa lieventävänä asianhaarana.

Ulkomaalaistaustaisten yliedustus

Optulan tutkimus keskittyi vuosina 2006-2009 oikeudessa käsiteltyihin raiskausrikoksiin. Tuona aikana Suomessa tuomittiin yhteensä 262 raiskaajaa. Tuomioita annettiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, raiskauksesta tai törkeästä raiskauksesta.

Kaikista raiskausrikoksista joka neljännellä tuomitulla oli tausta ulkomailla: joko jonkin muun maan kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus.

Perusmuotoisen raiskauksen tekijöistä ulkomaalaistaustaisia oli 30 henkeä eli 34 prosenttia tuomituista. Törkeästä raiskauksesta tuomituista 13 henkeä eli 41 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia.

Sukupuoliyhteyteen pakottamisesta tuomittiin tutkittuina vuosina 5 ulkomaalaistaustaista eli 17 prosenttia tuomituista.

Tutkimuksen tehnyt Optulan ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä huomauttaa, että aineisto on suhteellisen pieni. Pienuudesta huolimatta aineisto näyttää selvän vinouman ulkomaalaisten osuudessa tuomituista. Syy ei ole tällä hetkellä selvä.

- Sattumalle täytyy jättää mahdollisuus. Ulkomaalaisten tekemät seksuaalirikokset ehkä huomataan, ilmoitetaan ja tuomitaan helpommin, Optulan Lappi-Seppälä arveli.

Toistaiseksi ulkomaalaisten osuutta raiskausrikostuomioissa ei ole selvitetty kunnolla. Syitä tai syytä ei siis tiedetä. Oikeusministeriö ja Optula ovat jo käynnistäneet tutkimuksen asiasta.

- Luvut pistävät silmään. Kotouttamisen puolelta on selvitettävä, olisiko siellä tekemistä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi keskiviikkona.