Yrittäjäjärjestö Suomen Yrittäjät haluaa luopua yleissitovista työehtosopimuksista. Kohtuulliset työehdot varmistettaisiin Suomen Yrittäjien mielestä ottamalla käyttöön yleinen, kaikkia aloja koskeva minipalkka.