Politiikan tutkijan mielestä ydinvoimasta päättäviä poliitikkoja on narutettu. Ydinvoimayhtiöt ovat Säteilyturvakeskuksen avustuksella myyneet harhaanjohtavan kuvan päästöttömyydestä tai ainakin vähäpäästöisyydestä.