EU:ssa edetään kahdessa eri valiokunnassa kovien keinojen käyttöönotossa talouskriisien ehkäisemiseksi.

EU:n talousvaliokunta on hyväksynyt lakipaketin, jossa esitetään kovempia rangaistuksia talouslukujen vääristelystä.

Lisäksi väliaikainen kriisivaliokunta esittää EU:n budjetin kasvattamista 5–10 prosenttiin jäsenmaiden yhteenlasketusta BKT:sta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, energia- ja liikennesektori sekä tutkimus ja tuotekehitys olisivat jäsenmaissa jatkossa EU-johtoisia. Syynä tähän olisi se, että erot kansalaisten verotuksessa eivät kasvaisi.

Mietinnön demarikirjoittaja Pervenche Beres on sanonut suoraan, että EU:n on otettava askel kohti poliittista ja taloudellista yhdentymistä.

Kristillisten meppi Sari Essayah on huolissaan tästä liittovaltiokehityksestä, josta ei Essayahin mukaan juuri edes tiedetä Suomessa.

- Olen huolissani siitä, että Suomessa ei keskustella, eikä edes olla tietoisia liittovaltiopyrkimyksistä Euroopan parlamentissa, Essayah kirjoittaa blogissaan.

Essayah luettelee Beresin mietinnön esityksiä:

- Mietintöluonnoksen mukaan EU:ssa pitää siirtyä yhteiseen talouspolitiikkaan, EU:lle pitää perustaa valtiovarainministeriö ja EU:n tulee ottaa käyttöön eurobondit, joilla otetaan eri maiden velat yhteiseen vastuuseen aina velan 60% bkt-osuuteen asti.

Mietinnön voit lukea kokonaan tästä.

- Olen ymmärtänyt, että virallisesti Suomi ajaa pientä EU-budjettia ja vastustaa eurobondeja, mutta olen myös huomannut, että puheet ovat erilaisia Suomessa ja Euroopan parlamentissa, Essayah kirjoittaa.

Toinen talousasioihin liittyvä paketti, niin sanottu six pack, on puolestaan hyväksytty EU:n talousvaliokunnassa. Paketissa jäsenvaltioiden liikkumavara omien budjettiensa suhteen kavenisi ja komission rooli vahvistuisi. Talouslukujen vääristelystä kiinni jääviä jäsenvaltioita rangaistaisiin sakolla, jonka suuruus olisi 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Talouskomissaari Olli Rehn kertoi vajaa kuukausi sitten, että jäsenvaltioiden budjetit on tarkoitus jatkossa tuoda komission hyväksyttäviksi.

Järjestelmässä jäsenvaltioiden hallitukset laatisivat keväällä seuraavan vuoden budjettinsa. Kesällä budjetit toimitettaisiin EU:n muiden jäsenvaltioiden tarkasteltavaksi, ennen kuin jäsenvaltioiden parlamentit hyväksyvät ne.

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan jäsenmaiden julkisen talouden velka ei saisi ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alijäämän raja on 3 prosenttia.

Six pack -nimellä kulkeva kuuden ehdotuksen nippu käsitellään EU-parlamentissa kesäkuussa.