Rakennusalalta on nyt alkanut kuulua vaatimuksia valtion rahallisesta tuesta alalle. Konkurssien määrä on kiihtynyt. Väkeä joutuu työttömäksi. Viimeksi nurin meni iso pientalotoimittaja Jukkatalo.