Puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloinen maalaa rankan kuvan puolustuvoimien tilanteesta säästötoimien seurauksena. Puheloinen puhui tänään maanpuolustusjuhlassa Iisalmessa.

Puheloisen mukaan pahimmassa tapauksessa puolustusvoimiin kohdistuu yli 400 miljoonan euron säästövaatimus seuraavien neljän vuoden aikana.

- Puolustushallinto on hallitusohjelman mukaan saamassa seuraavien neljän vuoden aikana 200 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen selonteon rahoituslinjauksen mukaan suunniteltu toiminta edellyttäisi. Lisäksi on riski, että noiden 200 miljoonan päälle tulevat vielä kymmenien miljoonien lisäsäästövaatimukset valtionhallinnon yleisten säästötarpeiden osana. Samanaikaisesti lähivuosina syntyy puolustusvoimissa kustannusten noustessa kasvavia, vielä kattamattomia kustannus- ja menopaineita noin 150 miljoonan euron edestä, Puheloinen erittelee.

Komentajan mukaan puolustusvoimien rahoituksen käytössä ei ole niin sanottua ”löysää”, josta olisi helppoa supistaa.

Puolustusmateriaalin hankinnoista ei Puheloisen mukaan nopeita säästöjä voi tehdä.

- Jäljelle jäävä mahdollisuus on, että pääosa lähivuosien säästöistä on tehtävä puolustusvoimien jokapäiväisestä toiminnasta heti ensi vuoden alusta alkaen. Sen seurauksena maavoimilla tulee olemaan entistä vähemmän maastoharjoituksia, merivoimien alukset ovat merellä vähemmän, ilmavoimien koneet ilmassa harvemmin, ja kertausharjoituksia sekä palkatun henkilöstön koulutusta on leikattava.

- Puolustushaarojen toiminnan kaventamisessa on viime vuosina tultu jo kipurajalle, jonka alle ei enää pitäisi mennä. Erityisen hankalalta vaikuttaa vuosi 2015, jolloin toiminta näyttää hiipuvan todella vähäiseksi, Puheloinen sanoo.

Hänen mukaansa kaikki tämä ”vaikuttaa asevelvollisten ja palkatun henkilöstön osaamiseen sekä motivaatioon ja pitkäaikaisesti puolustusvoimien tärkeimpään tuotokseen, puolustuskykyyn”.

Puheloisen mukaan puolustusvoimat haluaa osallistua säästötalkoisiin. Komentaja kokee kuitenkin velvollisuudekseen tuoda seuraukset julki.

- Rahoitusnäkymässä on riski, että joistakin tärkeistä puolustuskyvyn osa-alueista joudutaan luopumaan tai hyväksymään niiden rapautuminen. Toiseksi, asevelvollisten koulutukseen on lähivuosina jäämässä osaamisvaje, joka seuraa näitä ikäluokkia koko reservissä olon ajan. Kolmanneksi, kaikesta edellä sanotusta syntyy vakava haaste puolustuskyvyn pitkäjänteiselle ylläpidolle. Neljäntenä on vielä aikapaine, Puheloinen luettelee.