Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tuoreessa raportissaan löytäneensä kaksi erityispiirrettä, jotka erottavat Suomen muista maista rahapelisääntelyssä. Veikkaus on ollut vilkkaan julkisen keskustelun kohteena viime aikoina.

Lue myös arvostetun professorin haastattelu:

Ensimmäinen erityispiirre on sekavuus ja epäselvyys rahapelisääntelystä vastuussa olevista tahoista.

”Suomessa rahapelien sääntelystä on muista maista poiketen vastuussa yhden toimielimen sijasta monta eri tahoa osittain päällekkäisillä tehtävillä. Useiden toimijoiden kentässä sääntelyelinten keskinäinen hierarkia esimerkiksi vastuun kantamisesta jää monelta osin epäselväksi”, KKV:n raportti toteaa.

LUE MYÖS:

Raportti myös kuvaa konkreettisesti tätä sekavaa tilannetta:

”Esimerkiksi sisäministeriön alaiselle Poliisihallitukselle kuuluu rahapelien toimeenpanemisen valtakunnallinen valvonta, mutta toiselle sisäministeriön alaiselle toimielimelle, Rahapeliasioiden neuvottelukunnalle, puolestaan kuuluu rahapelien toimeenpanemisen valvonnan seuranta sekä arviointi. Neuvottelukunta näyttää olevan hierarkkisesti Poliisihallituksen yläpuolella. Lisäksi Veikkaus Oy:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa sen valvominen, että yhtiö harjoittaa rahapelitoimintaa vastuullisesti. Hallintoneuvoston päätös vaikuttaa olevan yleispätevä esimerkiksi rahapeliyhtiön vastuullisuustoimien arvioinnissa. Suomen rahapelijärjestelmän valvontaan tarvittaisiin nykyisen monen toimijan kentässä raportissa esitettyjen ulkomaisten esimerkkien mukaisesti selkeyttä ja tehokkuutta.”

Toinen Suomen erityispiirre on se, että rahapelituottojen edunsaajat osallistuvat sääntelyyn.

”Kansainvälisesti tarkasteltuna ei ole poikkeuksellista, että rahapelituotoista suoraan hyötyvät tahot ovat mukana päättämässä rahapelitoiminnan tuotoista jaettavista avustuksista. Suomessa rahapelituottojen edunsaajat ovat kuitenkin päättämässä keskeisistä rahapelipoliittisista linjauksista, koska heitä on edustettuna sisäministeriön alaisessa Rahapeliasioiden neuvottelukunnassa sekä Veikkaus Oy:n hallintoneuvostossa”, KKV toteaa.

LUE MYÖS:

”Eturistiriitainen asema voi olla esteenä todellisesti toimivalle, puolueettomalle ja tehokkaalle viranomaisvalvonnalle. Rahapelituottojen ohjaaminen suoraan valtion budjettiin voi olla yksi tehokas ratkaisu tilanteessa, jossa rajoittavan politiikan oikeutuksen edellytyksenä olevista syistä on vaarana tulla toissijaisia tuottoihin nähden.”

KKV:n raportti linjaa tarvittavista toimista näin:

”Rahapelisääntelyn tehostamisen ja keskittämisen tulisi olla Suomessa ensisijainen toimenpide, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisten rahapelaamiseen ja etenkin rahapelihaittojen ennaltaehkäisyyn. Vasta kun sääntely on kunnossa, voidaan tarkastella, ilmeneekö Suomessa todellista tarvetta järjestelmän muuttamiselle.”

Raportti on ensimmäinen osa viraston laajempaa rahapelaamishanketta, josta julkaistaan syksyn aikana muitakin raportteja. Loppuraportti julkaistaan alkuvuonna 2020.

LUE MYÖS: