Valtion omistajaohjauksen periaatteita pitää selventää Finavian johdannaiskauppoihin liittyneiden epäselvyyksien perusteella, esittää eduskunnan tarkastusvaliokunta.

Valiokunta ei esitä suoria moitteita Finavian omistajaohjauksesta osaltaan vastanneelle liikenneministeri Anne Bernerille (kesk.). Ministeriön omistajaohjaustoiminnan kuvataan kuitenkin hänen aikanaan olleen vakiintuneista käytännöistä poikkeavaa.

Tarkastusvaliokunta esitteli perjantaina mietintöään Finavian ja valtionyhtiöiden riskienhallinnasta. Tarkastusvaliokunta edellyttää uuden riskienhallinnan ohjeistuksen antamista valtio-omisteisille yhtiöille. Hallitusta vaaditaan antamaan asiassa ohjeistus ”pikaisesti” jo tämän vuoden aikana, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd.) tiedotustilaisuudessa.

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. Tarkastusvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, ettei valtio-omisteisille yhtiöille ole erillistä ohjeistusta riskienhallinnasta.

Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanottoehdotusta, jossa edellytetään, että hallitus ”ryhtyy toimenpiteisiin ja antaa riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille” sekä ”tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä vuoden 2017 loppuun mennessä”.

Berneriin viitataan mutta ei nimeltä

Valiokunta käsitteli erityisesti Finavian johdannaissopimuksia vuosina 2009–2011 sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Valiokunnan mukaan ”yhtiössä on kestänyt kauan reagoida asioihin ja tämä on tapahtunut osin myöhässä”. Keskeisiä ratkaisuja onkin tehty vasta vuosien 2015 ja 2016 aikana, jolloin vastaavana ministerinä oli Anne Berner (kesk.).

Valiokunnan mietinnössä ei käsitellä ministeri Berneriä nimeltä, kuten ei myöskään tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa juuri käsitelty. Heinäluoman mukaan erisnimien käyttöä on vältetty tarkoituksella. Tiedotustilaisuudessa Heinäluoma kuitenkin kommentoi kuitenkin syksyn 2015 kohutapahtumia Bernerin sekä Finavian toimijoiden välillä. Lue lisää syksyn 2015 tapahtumista: Anne Berner julkaisi kohuttuja Finavia-viestejä – kuva iMessagesta

– Loppusyksy 2015 on pitänyt sisällään päätöksentekoa, jossa on ollut huomattavia erimielisyyksiä [omistajaohjauksen ja yhtiön toimijoiden välillä], Heinäluoma totesi.

– Ministeriön toiminta syksyn 2015 aikana ei ole ollut vakiintuneen omistajaohjausprosessin mukaista.

Heinäluoman mukaan mietinnössä ei anneta moitteita, mutta ministeriön epätavanomainen toimintamalli on kirjattu ylös. Toisaalta valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen, että valtioneuvoston sisältä (valtioneuvoston kanslia ja liikenne- ja viestintäministeriö) esitettiin tuolloin ”eriäviä näkemyksiä sen suhteen, tulisiko kanteita nostaa vai ei”.

Berner ilmoitti syksyllä 2015 Finavian hallituksen silloiselle puheenjohtajalle, että johdannaisvastuista ei voida nostaa kanteita yhtiön entistä johtoa vastaan ilman yhtiökokousta. Osa kanneoikeuksista ehti vanhentua, koska tätä yhtiökokousta ei koskaan järjestetty.

– Finavian osalta valiokunta toteaa, että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse, valiokunta toteaa mietinnössä.

Finavian hallitus teki vuoden 2015 aikana päätökset kanteiden nostamisesta tilintarkastajia sekä yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan, mutta kumosi päätökset myöhemmin samana vuonna. Heinäluoma linjasi tiedotustilaisuudessa, että valtionyhtiön hallituksen sijasta ”yhtiökokouksen pitäisi tehdä päätös kanteiden nostamisesta sekä siitä, jos niitä ei nosteta”.

– Valiokunta katsoo, että riittävien selvitysten jälkeen vastuukysymysten ratkaiseminen omistajan päätöksellä yhtiökokouksessa olisi ollut suositeltava toimintatapa, kun kanteiden nostamisesta on esitetty ristiriitaisia käsityksiä ja asiassa on viime kädessä kysymys valtion kokonaisedusta, valiokunta toteaa.

Lue myös:

Anne Bernerin ministeriö ”puuttui epäasianmukaisesti” – Berner vastaa heti

Anne Berner pitää kiinni kannastaan: "Ministeriö ei estänyt Finavian hallitusta nostamasta kanteita"