Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää yli 40 uutta toimenpidettä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutustarpeisiin. Loppuraportissa nousee esiin huoli maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden kantaväestöä heikommista oppimistuloksista. Työryhmä ehdottaa, että huonojen oppimistulosten syitä selvitetään tarkemmin tutkimuksilla.