Tampereen kaupungin teettämän selvityksen mukaan tuntipohjaiset, esimerkiksi kotitalouksissa tehtävät keikka- tai tilkkutyöt voivat auttaa työllisyystilanteen parantamisessa. Kuitenkin vaikeasti työllistyville ihmisille työllistyminen on hankalaa myös näissä keikkatöissä, selvitys päättelee esittäen joitakin ratkaisuehdotuksia tilanteeseen.