Suomessa tietokoneistumiselle kaikkein alttiimpia merkittäviä ammattiryhmiä ovat avustavat toimistoammatit eli esimerkiksi myyntiassistentit, sihteerit, pankkivirkailijat ja toimistoapulaiset.

Yksittäisistä ammateista teknologia tekee tulevaisuudessa tarpeettomiksi esimerkiksi puhelinmyyjiä, kirjastotyöntekijöitä, malleja, laaduntarkkailijoita, palkanlaskijoita tai konepuuseppiä.

Kaikkein vähiten tietokoneistamisen mahdollisuuksia sen sijaan on hoiva- ja sosiaalialoilla. Esimerkiksi opettajien, ylihoitajien ja osastonhoitajien, eri palvelualojen johtajien, psykologien ja proviisorien työt ovat tulevaisuudessakin todennäköisimmin ihmisten tekemiä. Tiedot selviävät Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijoiden Mika Pajarisen ja Petri Rouvisen raportista, jossa tarkasteltiin teknologisen kehityksen vaikutusta Suomen työelämään.

Raportissa työllisyys on luokiteltu sen mukaan, miten suuri todennäköisyys töillä on tulla teknologian korvaamiksi. Suomessa noin kolmannes työllisyydestä on korkean todennäköisyyden kategoriassa, eli ne korvautunevat suurelta osin koneilla tulevan vuosikymmenen tai kahden aikana.

Analyysi käsitti 92 prosenttia Suomen työllisyydestä.

Etlan raportin taustalla on Oxfordin yliopiston tutkijoiden C.B. Freyn ja M.A. Osbornen analyysi teknologian vaikutuksista työmarkkinoihin Yhdysvalloissa.

Frey ja Osborne vertasivat eri työtehtävien sisältöä teknologian tuomiin mahdollisuuksiin ja laskivat sitä kautta todennäköisyyksiä sille, miten eri ammatit ovat korvattavissa tietokoneilla. Etlan tutkijat toistivat Freyn ja Osbornen analyysin Suomen työmarkkinoihin sovellettuna.

Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa suurin osa työtehtävistä on sellaisia, että työpaikat ovat joko melko hyvin suojassa teknologian kehitykseltä tai melko paljon uhattuina.

Yhdysvalloissa 49,2 prosenttia työstä oli korkean riskin kategoriassa. Suomessa vastaava luku oli 35,7 prosenttia. Sekä Yhdysvalloissa että Suomessa teollisuuden työntekijät olivat todennäköisemmin korvattavissa tietokoneilla kuin palvelualojen tehtävät.

Pajarinen ja Rouvinen painottavat, että analyysin tulos ei tarkoita, että ihmisillä olisi tulevaisuudessa nykyistä vähemmän tekemistä. Teknologian kehityksen on pelätty tekevän ihmisistä toimettomia koko teollisen aikakauden ajan, mutta toistaiseksi pelot eivät ole toteutuneet.

Teknologian vapauttamalle työvoimalle ja -panokselle löytynee tulevaisuudessa uudenlaista käyttöä.

Tutkijoiden mukaan Suomella on korkean teknologian maana ja innovaatiokeskittymänä hyvät mahdollisuudet sopeutua lähivuosien muutokseen.

Lyhyellä aikavälillä meneillään oleva tietokoneistuminen ja teknologian kehittyminen saattaa kuitenkin olla merkittävä muutos. Teknologia vähentää työvoiman tarvetta lähitulevaisuudessa voimakkaasti joillakin aloilla, mutta toisaalta tällä hetkellä uutta työtä ei synny samaan tahtiin muille aloille.

Onnistuminen muutoksessa näyttää edellyttävän sitä, että teknologian vapauttamalle työvoimalle kehittyy niin sanotusti parempaa tekemistä aloilla, joilla teknologia ainakaan vielä ei voi korvata ihmistä.

Nämä ammatit teknologia epätodennäköisimmin korvaa :

Nämä ammatit teknologia todennäköisimmin korvaa:

Hotellinjohtajat

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Ravitsemusalan erityisasiantuntijat

Tallentajat

Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat

Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät

Sosiaalihuollon johtajat

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat

Psykologit

Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat

Opetusalan johtajat

Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)

Terveydenhuollon johtajat

Asianajosihteerit

Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat

Mallit

Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Palkanlaskijat

Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat

Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat

Sovellusarkkitehdit

Konepuusepät

Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat

Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät

Erityisopettajat

Maa- ja kalatalousteknikot

Proviisorit

Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät

Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat

Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat

Myynti- ja markkinointijohtajat

Toimistoavustajat

Toimistotyön esimiehet

Taloushallinnon toimistotyöntekijät

Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat

Kirjastotyöntekijät

Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat

Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät