Rasismi on arka aihe Suomen kouluissa, osoittaa tuore väitöstutkimus. Kasvatustieteen maisterin Anne-Mari Soudon joensuulaisessa koulussa tekemän tutkimuksen mukaan rasismi myös pitkälti määrittelee, kenen kanssa oppilas voi ystävystyä ja liikkua.

Väitöskirjan mukaan nuorten mahdollisuudet eri ryhmien välillä liikkumiseen ovat usein hyvinkin rajattuja ja vääränlaisesta käytöksestä, kuten seurustelusta eri kulttuurista ryhmää edustavan kanssa, saattaa seurata rangaistuksena nimittelyä tai väkivaltaa. Esimerkiksi venäläistaustaisten nuorten syrjinnässä näkyy myös niin sanottu ”väritön rasismi”.

Soudon väitteen mukaan rasismiin liittyvät kysymykset on sivuutettu monikulttuuristuvan koulun haasteiden tarkastelussa. Kouluissa kysymykset rasismista ja sen seurauksista häivytetään usein näennäisesti neutraalin kulttuurieropuheen alle. Rasismin neutralointi on koulun epävirallinen käytäntö.

–”Maassa maan tavalla”- periaatteeseen vetoamalla tukahdutetaan keskustelua kulttuurisesti joustavista pelisäännöistä, jotka huomioisivat myös muunlaisia tapoja olla ja elää, kritisoi Souto.

Väitöskirjan mukaan suomalais- ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiset eivät yksistään riitä lisäämään nuorten keskinäistä vuorovaikutusta, ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Myös jännitteisiin pitäisi puuttua.

Anne-Mari Soudon väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistolla 1. huhtikuuta. Soudon väitöskirja on toistaiseksi seikkaperäisin koulussa ilmenevää rasismia tarkasteleva tutkimus Suomessa. Tutkimusaineisto on kerätty vuosituhannen vaihteen alussa.