Poliisi valvoi 6.-12.10. valtakunnallisesti tehostetusti raskasta liikennettä. Valvontaa suunnattiin erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen liikenneturvallisuuden ja kuljetusyritystoiminnan laillisuuden valvontaan.

Viikon aikana tarkastettiin 2 117 kotimaista ja 703 ulkomaalaista ajoneuvoa.

Seuraamuksia annettiin 398:lle kotimaisen ja 82:lle ulkomaisen ajoneuvon kuljettajalle. Lisäksi 171 kuljettajaa sai huomautuksen.

Eniten todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia, 250 kappaletta. Lisäksi ajopiirturirikkomuksia oli 80.

Valvonnassa paljastettiin myös useita laitteita, joilla oli pyritty vaikuttamaan ajo- ja lepoaikojen kirjautumiseen. Näitä manipulointitapauksia todettiin kaikkiaan 22.

77 tapauksessa ajoneuvo oli kunnoltaan määräysten vastainen. 29 kertaa matka keskeytettiin todetun epäkuntoisuuden jälkeen. Heinäkuun 2014 valvontaviikolla vastaava luku oli 18.

Lisäksi 46 kuljetti ylikuormaa ja 67 kertaa todettiin kuorman olleen puutteellisesti sidottuna.

Road Policing -toimintamallin mukaisesti poliisi huomioi valvonnassa myös rikostorjunnan ja lupahallinnon tarpeet. Ajo-oikeudettomia löytyi 16 ja etsintäkuulutettuja 16. Seitsemää kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta ja kahta huumaantuneena ajamisesta. 15 kuljettajaa jäi kiinni ylinopeudesta.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Risto Lammin mukaan rikkomusten määrä ja laatu ovat huolestuttavia.

– Erityisen huolestuttavaa on rattijuopumuksesta epäiltyjen suuri määrä. Kun verrataan tätä poliisin puhallusratsioiden tuloksena saamaan lukemaan päihtyneenä ajavien määrästä normaalissa liikennevirrassa, voidaan todeta, että raskaan liikenteen valvontajakson yhteydessä rattijuopumustapausten määrä oli lähes 2,5-kertainen, Lammi sanoo.