Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, että ministerinpestinsä Arctia Shipping- kohun vuoksi jättänyt Heidi Hautala (vihr.) ei menetellyt virkatoimessaan lainvastaisesti.

Oikeuskanslerinvirastoon oli tullut useita kanteluita, joissa arvosteltiin entisen kehitysministerin eli Hautalan sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön Pekka Timosen menettelyä tapauksessa. Ihmetystä herätti Hautalan, Timosen ja muun virkamiehistön puuttuminen siihen, tekeekö valtio-omisteinen Arctia rikosilmoituksen ympäristöjärjestö Greenpeacen jäänmurtajaprotestista.

–Minulla ei ole kantelukirjoitusten ja selvitysten perusteella syytä epäillä, että Hautala tai Timonen olisi menetellyt virkatoimessaan lainvastaisesti. Kantelut eivät anna sen vuoksi aihetta toimenpiteisiini, Jonkka toteaa selvityksensä päätteeksi.

Jonkka toteaa, että rikosilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen yksittäisestä yhtiöön kohdistuneesta rikoksesta on yhtiön näkökulmasta ”lähtökohtaisesti yhtiön toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvaa yhtiön liiketoiminnan operatiivista johtamista”. Jonkan mukaan suhtautuminen yksittäiseen rikokseen voi kuitenkin kuvastaa myös yhtiön yleisempiä liiketoimintastrategisia tavoitteita ja arvoja.

Tällöin kyseeseen voi tulla valtio-omistajan etu.

–Yritykseen kohdistuneisiin rikoksiin puuttuminen tai puuttumattomuus voi aiheuttaa myös yhtiön etua vaarantavan maineriskin. Rikoksiin suhtautuminen voi liittyä myös omistajan yhtiöön kohdistamaan omistajapoliittiseen ja suurstrategiseen ohjaukseen. Tällöin kysymys voi olla yhtiön tai valtio-omistajan edun lisäksi yleisemmistä yhteiskuntavastuunäkökohdista, Jonkka arvioi Hautalan toimintaa.