Helsingin, Turunmaan ja Hämeenlinnan maistraatit ovat tehneet virheen, kun ne eivät ole hyväksyneet Eroakirkosta.fi-sivuston kautta tulleita eroilmoituksia, katsoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

Näiden kolmen maistraatin menettelyt poikkesivat muiden maistraattien tavoista toimia, kun ne pyysivät sivuston kautta tulleiden ilmoitusten lähettäjiä eri tavoin täydentämään tietojaan tai tunnistautumaan. Apulaisoikeusmiehen mukaan tälle eroilmoitusten säännönmukaiselle torjumiselle ei ole ollut perusteita, sillä vääriä ilmoituksia on tullut sivuston kautta hyvin vähän.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tutki maistraattien menettelyjä kahden Eroakirkosta.fi-sivustoa koskeneen kantelun johdosta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyysi kantelussaan oikeusasiamiestä selvittämään, täyttävätkö sivuston lomakkeet erilaiset asiakirjoille säädetyt vaatimukset. Toisessa, yksityishenkilön tekemässä kantelussa arvosteltiin sitä, että maistraatit merkitsevät sähköisesti tulleen eroilmoituksen väestötietojärjestelmään tarkistamatta eroajan henkilöllisyyttä.

Sakslinin mukaan Eroakirkosta.fi-sivuston kautta saapuneiden asiakirjojen alkuperäisyyttä ei ole syytä kyseenalaista ilman erillistä, painavaa syytä. Selvityksen mukaan vääriä eroilmoituksia oli tullut maistraatteihin vähän ja suoranaisia väärinkäytöstapauksia oli ilmennyt vain muutama maistraattia kohden.

–Väärinkäytösten määrä suhteessa sivuston kautta tulleiden ilmoitusten määrään ei tue sitä käsitystä, että sivusto olisi erityisen altis luvattomalle toisen henkilön erosta ilmoittamiselle, toteaa Sakslin.

–Suomen perustuslain mukaan viranomainen on velvollinen turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Eroamismenettelyt eivät saa vaikuttaa niin, että ne tarpeettomasti vaikeuttavat tai jopa estävät henkilöä käyttämästä perusoikeuttaan, katsoo Sakslin.

Valtionvarainministeriön tekemästä selvityksestä ilmeni, että 21 maistraattia hyväksyi Eroakirkosta.fi-sivuston kautta tulleet ilmoitukset sellaisinaan, mikäli henkilötunnus ja nimi vastasivat väestötietojärjestelmän tietoja eikä tiedoissa ollut ristiriitaisuuksia. Neljä maistraattia ei hyväksynyt ilmoituksia, vaan pyysi niihin kirjallista vahvistusta.

Maistraattien vastausten mukaan vääriä eroilmoituksia oli tullut varsin vähän. Esimerkiksi vuosina 2008–2010 kuuteen maistraattiin ei ollut tullut yhtään väärää ilmoitusta ja 19 maistraattiin niitä oli tullut alle 20.