Ravintoloiden täyssulun mahdollistavan lainsäädännön valmistelu jatkuu, mutta toistaiseksi rajoitukset pysyvät sellaisina, kuin ne nyt ovat. Näin linjasi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) perjantaina tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin muun muassa yritysten sulkukorvausten, tapahtumatakuun sekä yrittäjien työttömyysturvan muutoksista.

Tilaisuudessa olivat paikalla myös työministeri Tuula Haatainen (sd) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas).

Hallituksen koronaministerityöryhmä kokoontui perjantaina 14. tammikuuta. Valmiuslain mahdollisesta käyttöönotosta ministerityöryhmä ei tänään keskustellut.

Ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan koronavirustilanteen heikentymisen takia käyttöön otetuista rajoitustoimista muun muassa elinkeinoelämälle aiheutuvien kustannusten kompensaatio- ja tukitoimien valmistelusta.

Vaikka tiedotustilaisuus käsittelikin yritysten tukien sekä työttömyysturvan kaltaisia asioita, tuli median edustajilta myös kysymyksiä ravintoloiden mahdollisista lisärajoituksista. Ministeri Lintilän mukaan ravintoloista tehdään myöhemmin erillisiä päätöksiä.

”Ravintolasulut mahdollistavan lainsäädännön valmistelu jatkuu, mutta tässä vaiheessa rajoitukset pysyvät tässä tilanteessa, mikä tällä hetkellä on.”

Lintilän mukaan mahdollisten ravintolasulkujen painopiste on korkean riskin paikoissa.

”Hallitus on ollut hyvin yhtenäinen siitä, ettei matalan riskin ravintoloihin tule kohdistaa lisää rajoitteita.”

Hän lisäsi, että myöhemmin tapahtuvat päätökset vaativat lainsäädäntöä ja ratkaisut tehdään sen jälkeen. Lintilän mukaan puhutaan noin kolmen tai neljän viikon aikajanasta, milloin eduskunta laista tulee päättämään.

Tiedotustilaisuudessa ministereiltä kysyttiin myös, millaisiin lukuihin ravintolarajoitukset perustuvat. Ministeri Sarkkisen mukaan ei ole olemassa absoluuttista numeerista tietoa, missä tartuntoja tapahtuu.

”Epidemiatilanne on omikronin myötä sellainen, että tartuntariskiä on siellä, missä ihmiset toisiaan kohtaavat.”

Sarkkinen lisäsi, että olemassa on korkeampaa ja matalampaa riskiä. THL viranomaisena arvioi, missä tartuntariskit ovat korkeimmillaan. Siihen myös hallitus on päätöksentekoaan perustanut.

Tiedotustilaisuuden jälkeen julkaistun tiedotteen mukaan sulkulainsäädäntö kohdistuisi niihin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota alkoholijuomia.

Sulkulainsäädännön ulkopuolelle jätettäisiin ravitsemisliikkeet, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota ruokaa. Sulkulainsäädännön ulkopuolelle jäisivät myös henkilöstöravintolat, ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset ja noutoruoan myynti.

Välittömästi käynnistyvä valmistelu tehdään työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Esityksessä huomioidaan alueellinen epidemiatilanne. Kun säädösvalmistelu on valmis, säädösesitys käsitellään koronaministerityöryhmässä ja siitä tehdään erillinen päätös.