Talousvaliokunta ehdottaa useita muutoksia ravintoloille tulossa olevaan koronatukeen tänään julkaisemassaan mietinnössä.

Ravintoloille sulkemisesta aiheutuvaa vahinkojen korvausta on korotettu mietinnössä noin 170 miljoonaan euroon ja tuen ehtoja on muutettu esimerkiksi sen suhteen, mitä ajanjaksoa käytetään tulonmenetyksissä vertailukohtana ajalle, jonka ravintolat ovat joutuneet pysymään kiinni.

Hallitus esitti alun perin ravintoloille vain yhteensä 123 miljoonan euron tukea.

Talousvaliokunta ehdottaa, että vertailuajanjakosäännöstä laajennetaan siten, että hallituksen esityksessä ehdotetun tammi-helmikuun rinnalle tuodaan toinen vaihtoehto, joka on vuoden 2019 huhti-toukokuu.

Tällöin viiteajanjakso osuu täsmällisemmin siihen vuodenaikaan, johon rajoitustoimet ovat nyt kohdistuneet, talousvaliokunta katsoo.

Näistä kahdesta ajanjaksosta viranomainen valitsee ravitsemisliikkeen hyvityksen saamisen kannalta edullisemman vaihtoehdon viran puolesta ja koneellisesti.

Muutoksen kustannusvaikutus on valiokunnan saaman selvityksen mukaan enintään 40 miljoonaa euroa.

Talousvaliokunta ehdottaa myös säädöstä täydennettäväksi siten, että siinä huomioitaisiin ne ravitsemisyritykset, jonka käytössä oleva henkilöresurssi hankitaan ostopalveluina.

Eduskunnan täysistunto hyväksyi valiokunnan mietinnön sisällön 1. käsittelyssä keskiviikkona. Asian toinen käsittely on 25. toukokuuta alkavalla istuntoviikolla.

Mara: Kohtuullisen korvauksen määrä 350 miljoonaa euroa

Matkailu- ja ravintolapalveluja edustava MaRa ry pitää talousvaliokunnan esittämää korotettuakin korvausta riittämättömänä.

Mara arvioi tiedotteessaan, että noin 170 miljoonaan euron korvaus on liian pieni ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneisiin vahinkoihin nähden, ja lisäksi korvaus syrjii isompia ravintoloita ja henkilöstöravintoloita.

Myös kesäravintolat jäävät vaille uudelleentyöllistämiskorvausta, vaikka myös ne ovat kärsineet ravintoloiden sulkemisesta, Mara moittii.

Hyvää talousvaliokunnan mietinnössä on Maran mukaan se, että vuokratyö otetaan huomioon uudelleentyöllistämiskorvausta laskettaessa, myönnetyt kehittämistuet eivät vähennä toiminnan rajoitusten hyvityskorvausta ja uudelleentyöllistämiskorvauksen vertailukuukausia on muutettu paremmin kausiravintoloille sopiviksi.

Maran mukaan valtion tulee korvata ravintoloille kustannukset myös kesäkuussa todennäköisesti jatkuvista rajoituksista. Myös anniskelun arvonlisävero ja ruokatarjoilun arvonlisävero tulisi sen mukaan alentaa 10 prosenttiin kysynnän piristämiseksi.

"MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat esittäneet kohtuullisen korvauksen määräksi 350 miljoonaa euroa. Talousvaliokunnan esittämä määrä on vain puolet siitä. Korvaus on ravintolayritysten ja niiden työntekijöiden ahdinko huomioon ottaen liian pieni”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

”On kuitenkin asianmukaista, että talousvaliokunta esittää korvauksen nostamista noin 170 miljoonaan euroon. Toivottavasti tarvittava notifikaatio EU:lle tehdään nopeasti, koska korvauksen maksamisella on kiire”, hän jatkaa.