Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintoloiden aukioloaikojen ja anniskeluaikojen väliaikaista rajoittamista, kun ravitsemisliikkeiden toiminnan sulkumääräys päättyy 1. kesäkuuta.

Valiokunta linjasi tiistaina, että se kannattaa ravintoloiden avaamista koskevan hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna.

Tartuntatautilakiin ehdotetut tilapäiset säännökset ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajoista sekä asiakaspaikkamääristä ovat valiokunnan mielestä ”välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi”. Valiokunta pitää tärkeänä, että rajoituksia puretaan alkuvaiheessa asteittain ja varovaisuutta noudattaen.

Esityksen muuttamisella valiokunta viittaa perustuslakivaliokunnan maanantaina antamaan kriittiseen kannanottoon. Perustuslakivaliokunta moitti halitusta siitä, ettei lakiesitykselle ole jätetty eduskunnassa asianmukaisesti aikaa, ja ilmoitti, että ehdotettua lakia ei voida säätää perusoikeuspoikkeuksia poikkeusoloissa koskevan perustuslain pykälän nojalla. Lain on täytettävä ”yleiset ja kunkin perusoikeuden erityiset rajoitusedellytykset”, valiokunta vaati.

LUE TARKEMMIN:

Nyt esitystä on muutettu niin, että säännöksistä ilmenevät täsmällisemmin ravitsemistoimintaa harjoittavan velvollisuudet ja vaatimus siitä, että velvoitteiden ja rajoitusten tulee olla asiallisesti ja alueellisesti välttämättömiä.

Perustuslakivaliokunta totesi myös, että jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää.

”Rajoitustoimenpiteiden purkamista voidaan eriyttää alueellisesti epidemiologisen tilanteen sen salliessa, mikä pienentää rajoitustoimien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Saadun selvityksen nojalla alueellisiin sääntelyeroihin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä epidemian uudelleen vahvistumisesta, koska infektio voi levitä ravintolatiloissa ja kansalaisten liikkuessa maan sisällä. Tämä korostaa valtakunnallisen ohjauksen sekä huolellisen ja epidemiologiseen analyysiin perustuvan asetussääntelyn tarvetta”, sosiaali- ja terveysvaliokunta linjaa.

Ravintolat voivat lakiehdotuksen mukaan olla alkuvaiheessa auki kello 6-23 välisenä aikana ja anniskelu on mahdollista kello 9-22 välisenä aikana. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että toimenpiteiden vaikutuksia ja muuttamistarpeita tarkastellaan säännöllisesti ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin joko rajoituksia kiristäviin tai lieventäviin toimiin.

LUE MYÖS: