Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esittämä ravintoloiden sulkemismääräys voitaisiin toteuttaa myös ”alueellisesti ja ajallisesti rajaten”. Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen keskiviikkona, mutta esittää siihen täsmennyksiä, joista kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) tiedotustilaisuudessaan.

Perustuslakivaliokunta vaati hallitusta selkeyttämään esityksessä, että kyse on poikkeuslainsäädännöstä, joka on sidottu poikkeusoloihin.

”Lisäksi perustuslakivaliokunta esittää, että kieltosääntely voidaan toteuttaa myös ajallisesti ja alueellisesti rajaten”, Ojala-Niemelä kertoi.

Hän kertoi valiokunnan pohtineen, onko kohtuullista ulottaa kielto esimerkiksi Kainuuseen, jossa ei ole yhtään todettua koronavirustapausta. Valiokunta ”mahdollisti” lausunnollaan kiellon rajaamisen alueellisesti, Ojala-Niemelä kertoi, mutta toisaalta hallitus voi toteuttaa sen myös valtakunnallisena.

”Se pohditutti paljon, onko tämä oikeasuhtainen toimi [koronaepidemiaan nähden]. Välttämättömyyden puolesta puhui se, että tähänastisia toimia ei ole koettu riittäviksi”, puheenjohtaja jatkoi.

Yrittäjille halutaan kompensaatiota

Lailla on poikkeuksellisen suuri vaikutus ravintolayrittäjiin ja heidän perustuslain turvaamaan elinkeinonvapauteensa. Tämän takia perustuslakivaliokunta ”pitää välttämättömänä, että lailla säädetään sekä kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoimisesta että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinon harjoittajille”, Ojala-Niemelä kertoi.

Ravintolayrittäjien tappioiden korvaamista ”koronatuella” on tänään vaatinut myös oppositiopuolue kokoomus.

Perustuslakivaliokunta lähettää lausuntonsa talousvaliokunnalle.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamista 31.5.2020 asti. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin yhä mahdollista.

”Ravitsemisliikkeet olisi pidettävä suljettuna asiakkailta. Ulosmyyntiä eli ruoan tai juoman myymistä muualla nautittavaksi ei rajoitettaisi. Rajoituksen ulkopuolelle jäisivät lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut henkilöstöravintolat, joita ovat esimerkiksi päiväkotien, koulujen, sairaaloiden, ja vankiloiden ruokalat sekä teollisuuslaitosten henkilöstöruokalat”, esityksessä todetaan.

Ravintoloiden aukiolon rajoittamisella ”vaikutetaan sosiaalisten kontaktien vähentämiseen ja sitä kautta tautikehityksen hidastamiseen”.