Euroopan komissio suhtautuu epäilevästi Suomen vaatimuksiin saada vakuudet Kreikan lisärahoitukselle.

- Komissio on arvioinut vaatimuksia vakuuksista ja päätynyt siihen, että niihin liittyy olennaisia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia. Lisäksi (Kansainvälinen valuuttarahasto) IMF on huolestunut vakuuksista, koska se haluaa säilyttää kaikissa tilanteissa ensisijaisen velkojan asemansa.

- Komission kanta vakuuksiin on siis epäilevä, mutta en sulje niitä täysin pois, kommentoi asiaa talouskomissaari Olli Rehn (kesk.) Helsingin Sanomille.

Rehn ei itse halua ottaa kantaa siihen, ovatko Suomen vaatimukset rakentavia.

Vakuuksista saattaa muodostua ongelma myös sen vuoksi, että Kreikan rahoittamiseksi kaavaillaan kokonaan uutta järjestelmää, joka korvaisi nykyiset suorat jäsenvaltioiden lainat Kreikalle. Uusi lainaohjelma korvaisi HS:n mukaan nykyisenkin maksuohjelman, eikä uusia eriä enää syyskuun jälkeen maksettaisi.

Uudet lainat Kreikalle maksettaisiin Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) kautta. ERVV lainaa rahaa markkinoilta käyttäen euromaiden rahastolle myöntämiä takuita lainojen vakuutena. Lisäksi Kreikan rahoitukseen osallistuisivat IMF ja yksityinen sektori.