Maailma polttaa energiantuotannossa ennätysmääriä kivihiiltä. Syynä tähän ovat sähkön kysynnän kasvu – kun talous elpyy koronasta – ja Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta johtuva kaasun hinnan moninkertaistuminen.